BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

⇒ Đã có BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM hôm nay

» Cầu BẠCH THỦ LÔ Các Đài Miền Nam VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ BẠCH ♥ THỦ LÔ Các Đài Miền Nam hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

SONG LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

⇒ Đã có SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM hôm nay

» Cầu BẠCH THỦ LÔ Các Đài Miền Nam VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ SONG ♥ THỦ LÔ Các Đài Miền Nam hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

⇒ Đã có GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM hôm nay

» Cầu GIẢI 8 Các Đài Miền Nam VIP (1 ngày), giá: 1.000.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ GIẢI 8 Các Đài Miền Nam hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

⇒ Đã có XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM hôm nay

» Cầu XỈU CHỦ Các Đài Miền Nam VIP (1 ngày), giá: 2.000.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ XỈU CHỦ Các Đài Miền Nam hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay

» Cầu BẠCH THỦ LÔ Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ BẠCH ♥ THỦ LÔ Các Đài Miền trung hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

SONG LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay

» Cầu SONG THỦ LÔ Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ SONG THỦ LÔ Các Đài Miền trung hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay

» GIẢI 8 Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 1.000.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ GIẢI 8 Các Đài Miền trung hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có XỈU CHỦ ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay

» XỈU CHỦ Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 2.000.000 VNĐ
♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày
♥ Có thể nạp cộng dồn
♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ 

♥ XỈU CHỦ Các Đài Miền trung hiện ra nhé!
♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone..

♥  Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ

♥ Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Dàn Đề 12 Số Miền Bắc

Dàn Đề 12 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 12 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 12 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 12 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ VIP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
17/11/2019  96-69-92-29-97-79-91-19-90-09-98-89 Miss
16/11/2019  79-97-72-27-71-17-78-87-70-07-76-67 Miss
15/11/2019  35-53-39-93-34-43-31-13-37-73-30-03 Miss
14/11/2019  57-75-58-85-56-65-52-25-53-35-51-15 Win
13/11/2019  85-58-84-48-89-98-86-68-82-28-80-08 Miss
12/11/2019  56-65-58-85-68-86-63-36-57-75-67-76 Miss
11/11/2019  68-86-64-46-62-26-61-16-60-06-63-36 Win
10/11/2019  34-43-31-13-30-03-36-63-32-23-35-53 Miss
09/11/2019  08-80-05-50-04-40-02-20-03-30-06-60 Win
08/11/2019  92-29-96-69-98-89-95-59-94-49-91-19 Win
07/11/2019  28-82-24-42-26-62-20-02-21-12-29-92 Win
06/11/2019  68-86-62-26-65-56-63-36-64-46-61-16 Miss
05/11/2019  28-82-24-42-20-02-68-86-64-46-60-06 Miss
04/11/2019  34-43-24-42-20-02-27-72-21-12-31-13 Win
03/11/2019  56-65-54-45-57-75-58-85-55-50-05-51 Miss
02/11/2019  94-49-90-09-93-39-95-59-96-69-91-19 Win 
01/11/2019  85-58-95-59-75-57-56-65-78-87-45-54 Miss
31/10/2019  26-62-29-92-25-52-28-82-21-12-23-32 Win 
30/10/2019 68-86-67-76-61-16-69-96-60-06-62-26 Miss
29/10/2019  26-62-21-12-20-02-25-52-24-42-28-82 Win 
28/10/2019  31-13-30-03-34-43-38-83-39-93-36-63 Win 
27/10/2019  26-62-16-61-21-12-20-02-23-32-25-52 Win 
26/10/2019  96-69-93-39-98-89-97-79-91-19-90-09 Win 
25/10/2019  19-91-12-21-14-41-18-81-13-31-10-01 Miss
24/10/2019 45-25-15-75-35-65-95-85-05-55-24-42 Miss
23/10/2019  58-85-15-51-45-54-05-50-35-53-65-56 Win 
22/10/2019 25-27-24-42-26-62-21-12-23-32-20-02 Miss
21/10/2019  74-47-78-87-79-97-75-57-73-37-70-07 Win
20/10/2019  48-84-49-94-45-54-47-74-42-24-41-14 Win
19/10/2019  58-85-57-75-56-65-52-25-53-35-50-05 Miss
18/10/2019  02-20-03-30-08-80-09-90-07-70-04-40 Miss
17/10/2019  75-57-78-87-79-97-74-47-71-17-70-07 Miss
16/10/2019  41-14-48-84-49-94-47-74-46-64-43-34 Win
15/10/2019  35-53-36-63-30-03-32-23-31-13-39-93 Win
14/10/2019  72-27-78-87-79-97-70-07-71-17-75-57 Miss
13/10/2019 15-51-56-65-06-60-01-10-28-82-37-73 Miss
12/10/2019  09-90-02-20-05-50-01-10-04-40-08-80 Win
11/10/2019  35-53-23-32-47-74-24-42-39-93-27-72 Miss
10/10/2019  47-74-49-94-42-24-41-14-46-64-40-04 Win
09/10/2019  89-98-85-58-84-48-87-78-82-28-80-08 Win
08/10/2019 01-10-08-80-05-50-06-60-09-90-07-70 Win
07/10/2019  46-64-42-24-41-14-47-74-40-04-43-34 Miss
06/10/2019 78-87-75-57-74-47-79-97-76-67-70-07 Win
05/10/2019  96-69-98-89-95-59-92-29-91-19-94-49 Miss
04/10/2019  77-68-86-13-31-22-59-95-04-40-78-87 Miss
03/10/2019  27-72-25-52-28-82-29-92-23-32-20-02 Win
02/10/2019  59-95-89-98-19-91-69-96-47-74-09-90 Miss
01/10/2019 79-97-91-19-69-96-15-51-89-98-99-88 Win
30/09/2019  29-92-23-32-21-12-20-20-28-82-25-52 Miss
29/09/2019  30-03-31-13-32-23-34-43-35-53-37-73 Miss
28/09/2019  48-84-46-64-16-61-26-62-86-68-96-69 Win
27/09/2019  78-87-79-97-75-57-74-47-71-17-70-07 Win
26/09/2019  68-86-38-83-36-63-33-88-16-61-46-64 Miss
25/09/2019  58-85-56-65-59-95-52-25-51-15-50-05 Win
24/09/2019  14-41-24-42-15-51-25-52-16-61-26-62 Win
23/09/2019  52-25-82-28-92-29-42-24-12-21-20-02 Win
22/09/2019  38-83-33-88-34-43-36-63-22-44-55-66 Miss
21/09/2019  59-95-39-93-29-92-49-94-69-96-79-97 Miss
20/09/2019  78-87-76-67-75-57-74-47-71-17-70-07 Win
19/09/2019  29-92-24-42-27-72-20-02-21-12-25-52 Win
18/09/2019  46-64-48-84-45-54-49-94-42-24-41-14 Win
17/09/2019  68-86-56-65-36-63-26-62-28-82-23-32 Miss
16/09/2019  98-89-95-59-96-69-92-29-97-79-91-19 Win
15/09/2019 18-81-38-83-36-63-13-31-58-85-69-96 Miss
14/09/2019  46-64-47-74-79-97-69-96-29-92-24-42 Miss
13/09/2019  82-28-26-62-56-65-25-52-68-86-58-85 Win
12/09/2019  67-76-78-87-17-71-47-74-56-65-59-95 Win
11/09/2019  56-65-41-14-09-90-25-52-35-53-05-50 Win
10/09/2019 32-23-01-10-37-73-78-87-03-30-34-43 Miss
09/09/2019  89-98-86-68-83-38-82-28-84-48-81-18 Win
08/09/2019 68-86-69-96-65-56-62-26-63-36-61-16 Win
07/09/2019 08-80-89-98-39-93-00-88-28-82-23-32 Miss
06/09/2019  39-93-38-83-34-43-89-98-36-63-37-73 Miss
05/09/2019  58-85-54-45-51-15-56-65-59-95-52-25 Win
04/09/2019 17-71-49-94-36-63-39-93-78-87-05-50 Miss
03/09/2019  45-54-48-84-47-74-41-14-42-24-40-04 Win
02/09/2019  61-16-36-63-21-12-45-54-02-20-46-64 Miss
01/09/2019  75-57-74-47-72-27-79-97-73-37-70-07 Win 
31/08/2019  05-50-06-60-09-90-02-20-01-10-03-30 Win 
30/08/2019  78-87-89-98-39-93-29-92-27-72-28-82 Miss
29/08/2019  78-87-75-57-73-37-71-17-74-47-70-07 Win 
28/08/2019  58-85-57-75-56-65-53-35-54-45-59-95 Miss
27/08/2019  19-91-66-99-38-83-79-97-48-84-23-32 Miss
26/08/2019  23-32-26-62-25-52-28-82-24-42-21-12 Miss
25/08/2019  02-20-01-10-08-80-07-70-06-60-03-30 Win 
24/08/2019  44-99-11-66-55-90-79-97-06-09-78-87 Miss
23/08/2019  47-74-45-54-42-24-41-14-43-34-49-94 Win 
22/08/2019 98-89-96-69-93-39-95-59-94-49-91-19 Win 
21/08/2019  79-97-29-92-27-72-47-74-93-39-90-09 Miss
20/08/2019  65-56-68-86-69-96-63-36-62-26-60-06 Win 
19/08/2019 89-98-82-28-86-68-84-48-87-78-81-18 Win 
18/08/2019  02-20-03-30-05-50-06-60-07-70-08-80 Miss
17/08/2019 98-89-96-69-95-59-92-29-91-19-90-09 Win 
16/08/2019 68-86-46-64-79-97-37-73-67-76-05-55 Miss
15/08/2019  39-93-35-53-05-50-09-90-95-59-91-19 Miss
14/08/2019  48-84-78-87-39-93-34-43-15-51-38-83 Win 
13/08/2019  81-18-85-58-89-98-86-68-83-38-87-78 Win 
12/08/2019  24-42-47-74-29-92-79-97-35-53-38-83 Miss
11/08/2019  55-77-88-66-99-00-11-22-33-44-35-53 Miss
10/08/2019  45-54-48-84-40-04-47-74-46-64-41-14 Win 
09/08/2019  05-50-02-20-06-60-09-90-01-10-07-70 Win 
08/08/2019  75-57-56-65-55-77-05-50-07-70-17-71 Miss
07/08/2019  26-62-29-92-25-52-28-82-24-42-21-12 Win 
06/08/2019  37-73-67-76-57-75-03-30-35-53-78-87 Miss
05/08/2019  98-89-95-59-91-19-96-69-93-39-92-29 Win 
04/08/2019  23-32-26-62-29-92-25-52-28-82-24-42 Win 
03/08/2019  39-93-37-73-36-63-35-53-34-43-31-13 Miss
02/08/2019 48-84-47-74-42-24-40-04-43-34-49-94 Miss
01/08/2019  56-65-59-95-52-25-51-15-58-85-52-25 Win 
31/07/2019  36-63-32-23-03-30-06-60-39-93-09-90 Miss
30/07/2019  56-65-57-75-59-95-45-54-47-74-24-42 Win 
29/07/2019  16-61-56-65-67-76-06-60-26-62-69-96 Miss
28/07/2019  08-80-02-20-04-40-03-30-01-10-07-70 Win 
27/07/2019 48-84-49-94-45-54-47-74-42-24-41-14 Win 
26/07/2019 09-90-79-97-59-95-49-94-19-91-39-93 Miss
25/07/2019  89-98-82-28-85-58-86-68-84-48-81-18 Win 
24/07/2019  14-41-78-87-58-85-34-43-24-42-79-97 Miss
23/07/2019  78-87-75-57-74-47-72-27-71-17-70-07 Win 
22/07/2019  98-89-96-69-95-59-94-49-92-29-93-39 Win 
21/07/2019  58-85-56-65-52-25-54-45-51-15-50-05 Win 
20/07/2019  42-24-47-74-48-84-49-94-41-14-40-04  Miss
19/07/2019  35-53-39-93-30-03-31-13-32-23-36-63 Miss
18/07/2019 68-86-65-56-63-36-62-26-61-16-67-76 Miss
17/07/2019  09-90-02-20-08-80-01-10-04-40-07-70 Win 
16/07/2019 46-64-42-24-41-14-48-84-40-04-47-74 Miss
15/07/2019 34-43-36-63-37-73-31-13-39-93-38-83 Miss
14/07/2019  03-30-07-70-05-50-04-40-06-60-02-20 Win 
13/07/2019 96-69-95-59-97-79-94-49-91-19-90-09 Win 
12/07/2019  89-98-86-68-85-58-84-48-82-28-80-08 Win 
11/07/2019 25-52-28-82-23-32-24-42-27-72-20-02 Miss
11/07/2019 37-73-36-63-32-23-31-13-39-93-30-03 Miss
10/07/2019 37-73-36-63-32-23-31-13-39-93-30-03 Miss
09/07/2019  93-39-96-69-95-59-90-09-97-79-94-49 Win 
08/07/2019   47-74-48-84-73-37-78-87-41-14-40-04 Miss
07/07/2019  03-30-05-50-08-80-01-10-04-40-06-60 Win 
06/07/2019  98-89-96-69-95-59-97-79-91-19-90-09 Win 
05/07/2019  35-53-37-73-36-63-39-93-32-23-31-13 Win 
04/07/2019  20-02-26-62-29-92-21-12-24-42-23-32 Win 
03/07/2019  49-94-42-24-47-74-41-14-40-04-43-34 Miss
02/07/2019  75-57-74-47-78-87-79-97-72-27-71-17 Win 
01/07/2019  84-48-87-78-89-98-86-68-85-58-82-28 Win 

Dàn Đề 8 Số Miền Bắc Vip

Dàn Đề 8 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 8 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 8 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 8 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
17/11/2019  96-69-92-29-97-79-91-19 Miss
16/11/2019 79-97-72-27-71-17-78-87 Miss
15/11/2019 35-53-39-93-34-43-31-13 Miss
14/11/2019  57-75-58-85-56-65-52-25 Win
13/11/2019 85-58-84-48-89-98-86-68 Miss
12/11/2019  56-65-58-85-68-86-63-36 Miss
11/11/2019  62-26-61-16-60-06-63-36 Win
10/11/2019   34-43-31-13-30-03-36-63 Miss
09/11/2019  04-40-02-20-03-30-06-60 Win
08/11/2019  92-29-96-69-98-89-95-59 Win
07/11/2019  28-82-24-42-26-62-20-02 Win
06/11/2019   68-86-62-26-65-56-63-36 Miss
05/11/2019  28-82-24-42-20-02-68-86 Miss
04/11/2019   34-43-24-42-20-02-27-72 Win
03/11/2019   56-65-54-45-57-75-58-85 Miss
02/11/2019  94-49-90-09-93-39-95-59 Win 
01/11/2019  85-58-95-59-75-57-56-65 Miss
31/10/2019   26-62-29-92-25-52-28-82 Win 
30/10/2019  68-86-67-76-61-16-69-96 Miss
29/10/2019  20-02-25-52-24-42-28-82 Win 
28/10/2019  34-43-38-83-39-93-36-63 Win 
27/10/2019 26-62-16-61-21-12-20-02 Win 
26/10/2019 98-89-97-79-91-19-90-09 Win 
25/10/2019 19-91-12-21-14-41-18-81 Miss
24/10/2019  45-25-15-75-35-65-95-85 Miss
23/10/2019 45-54-05-50-35-53-65-56 Win
22/10/2019   25-27-24-42-26-62-21-12 Miss
21/10/2019 74-47-78-87-79-97-75-57 Win
20/10/2019   48-84-49-94-45-54-47-74 Win
19/10/2019   58-85-57-75-56-65-52-25 Miss
18/10/2019   02-20-03-30-08-80-09-90 Miss
17/10/2019   75-57-78-87-79-97-74-47 Miss
16/10/2019   41-14-48-84-49-94-47-74 Win
15/10/2019  36-63-30-03-32-23-31-13 Win
14/10/2019  72-27-78-87-79-97-70-07 Miss
13/10/2019  15-51-56-65-06-60-01-10 Miss
12/10/2019   09-90-02-20-05-50-01-10 Win
11/10/2019  35-53-23-32-47-74-24-42 Miss
10/10/2019  42-24-41-14-46-64-40-04 Win
09/10/2019   89-98-85-58-84-48-87-78 Win
08/10/2019  01-10-08-80-05-50-06-60 Win
07/10/2019 46-64-42-24-41-14-47-74 Miss
06/10/2019 78-87-75-57-74-47-79-97 Win
05/10/2019   96-69-98-89-95-59-92-29 Miss
04/10/2019   77-68-86-13-31-22-59-95 Miss
03/10/2019   27-72-25-52-28-82-29-92 Win
02/10/2019   59-95-89-98-19-91-69-96 Miss
01/10/2019  79-97-91-19-69-96-15-51 Win
30/09/2019   29-92-23-32-21-12-20-20 Miss
29/09/2019   30-03-31-13-32-23-34-43 Miss
28/09/2019   48-84-46-64-16-61-26-62 Win
27/09/2019   78-87-79-97-75-57-74-47 Win
26/09/2019   68-86-38-83-36-63-33-88 Miss
25/09/2019  58-85-56-65-59-95-52-25 Win
24/09/2019   14-41-24-42-15-51-25-52 Win
23/09/2019   52-25-82-28-92-29-42-24 Win
22/09/2019   38-83-33-88-34-43-36-63 Miss
21/09/2019   59-95-39-93-29-92-49-94 Miss
20/09/2019   78-87-76-67-75-57-74-47 Win
19/09/2019  29-92-24-42-27-72-20-02 Win
18/09/2019   46-64-48-84-45-54-49-94 Win
17/09/2019   68-86-56-65-36-63-26-62 Miss
16/09/2019  96-69-92-29-97-79-91-19 Win
15/09/2019  18-81-38-83-36-63-13-31 Miss
14/09/2019   46-64-47-74-79-97-69-96 Miss
13/09/2019   82-28-26-62-56-65-25-52 Win
12/09/2019   67-76-78-87-17-71-47-74 Win
11/09/2019   56-65-41-14-09-90-25-52 Win
10/09/2019 32-23-01-10-37-73-78-87 Miss
09/09/2019   89-98-86-68-83-38-82-28 Win
08/09/2019  68-86-69-96-65-56-62-26 Win
07/09/2019 08-80-89-98-39-93-00-88 Miss
06/09/2019  39-93-38-83-34-43-89-98 Miss
05/09/2019  58-85-54-45-51-15-56-65 Win
04/09/2019  17-71-49-94-36-63-39-93 Miss
03/09/2019   45-54-48-84-47-74-41-14 Win
02/09/2019   61-16-36-63-21-12-45-54 Miss
01/09/2019  72-27-79-97-73-37-70-07 Win 
31/08/2019   05-50-06-60-09-90-02-20 Win 
30/08/2019   78-87-89-98-39-93-29-92 Miss
29/08/2019  78-87-75-57-73-37-71-17 Win 
28/08/2019   58-85-57-75-56-65-53-35 Miss
27/08/2019   19-91-66-99-38-83-79-97 Miss
26/08/2019   23-32-26-62-25-52-28-82 Miss
25/08/2019   02-20-01-10-08-80-07-70 Win 
24/08/2019   44-99-11-66-55-90-79-97 Miss
23/08/2019   47-74-45-54-42-24-41-14 Win 
22/08/2019  98-89-96-69-93-39-95-59 Win 
21/08/2019  79-97-29-92-27-72-47-74 Miss
20/08/2019   65-56-68-86-69-96-63-36 Win 
19/08/2019  89-98-82-28-86-68-84-48 Win 
18/08/2019   02-20-03-30-05-50-06-60 Miss
17/08/2019  98-89-96-69-95-59-92-29 Win 
16/08/2019  68-86-46-64-79-97-37-73 Miss
15/08/2019   39-93-35-53-05-50-09-90 Miss
14/08/2019   48-84-78-87-39-93-34-43 Win 
13/08/2019   81-18-85-58-89-98-86-68 Win 
12/08/2019   24-42-47-74-29-92-79-97 Miss
11/08/2019   55-77-88-66-99-00-11-22 Miss
10/08/2019  48-84-40-04-47-74-46-64 Win 
09/08/2019   05-50-02-20-06-60-09-90 Win 
08/08/2019   75-57-56-65-55-77-05-50 Miss
07/08/2019   26-62-29-92-25-52-28-82 Win 
06/08/2019 74-47-73-37-78-87-75-57 Miss
05/08/2019   98-89-95-59-91-19-96-69 Win 
04/08/2019  23-32-26-62-29-92-25-52 Win 
03/08/2019  39-93-37-73-36-63-35-53 Miss
02/08/2019  48-84-47-74-42-24-40-04 Miss
01/08/2019   56-65-59-95-52-25-51-15 Win 
31/07/2019  36-63-32-23-03-30-06-60 Miss
30/07/2019   56-65-57-75-59-95-45-54 Win 
29/07/2019  16-61-56-65-67-76-06-60 Miss
28/07/2019   08-80-02-20-04-40-03-30 Win 
27/07/2019  48-84-49-94-45-54-47-74 Win 
26/07/2019  09-90-79-97-59-95-49-94 Miss
25/07/2019   89-98-82-28-85-58-86-68 Win 
24/07/2019   14-41-78-87-58-85-34-43 Miss
23/07/2019  78-87-75-57-74-47-72-27 Win 
22/07/2019   98-89-96-69-95-59-94-49 Win 
21/07/2019  52-25-54-45-51-15-50-05 Win 
20/07/2019   42-24-47-74-48-84-49-94 Miss
19/07/2019  35-53-39-93-30-03-31-13 Miss
18/07/2019  68-86-65-56-63-36-62-26 Miss
17/07/2019   09-90-02-20-08-80-01-10 Win 
16/07/2019  46-64-42-24-41-14-48-84 Miss
15/07/2019  34-43-36-63-37-73-31-13 Miss
14/07/2019  05-50-04-40-06-60-02-20 Win 
13/07/2019  96-69-95-59-97-79-94-49 Win 
12/07/2019   89-98-86-68-85-58-84-48 Win 
11/07/2019  25-52-28-82-23-32-24-42 Miss
10/07/2019  37-73-36-63-32-23-31-13 Miss
09/07/2019   93-39-96-69-95-59-90-09 Win 
08/07/2019  47-74-48-84-73-37-78-87 Miss
07/07/2019   03-30-05-50-08-80-01-10 Win 
06/07/2019   98-89-96-69-95-59-97-79 Win 
05/07/2019   35-53-37-73-36-63-39-93 Win 
04/07/2019  20-02-26-62-29-92-21-12 Win 
03/07/2019  49-94-42-24-47-74-41-14 Miss
02/07/2019   75-57-74-47-78-87-79-97 Win 
01/07/2019  84-48-87-78-89-98-86-68 Win