Dàn Đề 12 Số Miền Bắc

Dàn Đề 12 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 12 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 12 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 12 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ VIP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
11/12/2019  58-85-56-65-59-95-54-45-52-25-51-15 Win
10/12/2019  25-52-26-62-29-92-56-65-59-95-58-85 Miss
09/12/2019  78-87-75-57-76-67-74-47-71-17-70-07 Win
08/12/2019  48-84-47-74-40-04-42-24-41-14-45-54 Win
07/12/2019  29-92-25-52-24-42-26-62-27-72-21-12 Miss
06/12/2019 35-53-36-63-30-03-32-23-31-13-39-93 Win
05/12/2019  67-76-65-56-69-96-63-36-62-26-60-06 Win
04/12/2019  15-51-10-01-19-91-16-61-17-71-14-41 Win
03/12/2019  46-64-45-54-48-84-42-24-40-04-41-14 Miss
02/12/2019 79-97-75-57-74-47-71-17-70-07-73-37 Win
01/12/2019  32-23-36-63-39-93-34-43-31-13-38-83 Miss
30/11/2019  98-89-95-59-96-69-92-29-91-19-90-09 Win
29/11/2019  64-46-65-56-60-06-61-16-67-76-69-96 Miss
28/11/2019 80-08-83-38-82-28-84-48-85-58-86-68 Miss
27/11/2019 57-75-56-65-52-25-51-15-50-05-53-35 Win
26/11/2019  14-41-13-31-15-51-18-81-16-61-19-91 Win
25/11/2019  98-89-94-49-95-59-92-29-91-19-90-09 Miss
24/11/2019  48-84-45-54-47-74-46-64-42-24-41-14 Win
23/11/2019  93-39-98-89-91-19-90-09-94-49-95-59 Miss
22/11/2019  75-57-78-87-76-67-74-47-71-17-70-07 Win
21/11/2019 15-51-25-52-35-53-85-58-45-54-75-57 Win
20/11/2019 73-37-27-72-97-79-13-31-19-91-87-78 Miss
19/11/2019 30-03-36-63-39-93-34-43-37-73-11-22 Miss
18/11/2019  89-98-84-48-85-58-86-68-82-28-83-38 Win
17/11/2019  96-69-92-29-97-79-91-19-90-09-98-89 Miss
16/11/2019  79-97-72-27-71-17-78-87-70-07-76-67 Miss
15/11/2019  35-53-39-93-34-43-31-13-37-73-30-03 Miss
14/11/2019  57-75-58-85-56-65-52-25-53-35-51-15 Win
13/11/2019  85-58-84-48-89-98-86-68-82-28-80-08 Miss
12/11/2019  56-65-58-85-68-86-63-36-57-75-67-76 Miss
11/11/2019  68-86-64-46-62-26-61-16-60-06-63-36 Win
10/11/2019  34-43-31-13-30-03-36-63-32-23-35-53 Miss
09/11/2019  08-80-05-50-04-40-02-20-03-30-06-60 Win
08/11/2019  92-29-96-69-98-89-95-59-94-49-91-19 Win
07/11/2019  28-82-24-42-26-62-20-02-21-12-29-92 Win
06/11/2019  68-86-62-26-65-56-63-36-64-46-61-16 Miss
05/11/2019  28-82-24-42-20-02-68-86-64-46-60-06 Miss
04/11/2019  34-43-24-42-20-02-27-72-21-12-31-13 Win
03/11/2019  56-65-54-45-57-75-58-85-55-50-05-51 Miss
02/11/2019  94-49-90-09-93-39-95-59-96-69-91-19 Win 
01/11/2019  85-58-95-59-75-57-56-65-78-87-45-54 Miss
31/10/2019  26-62-29-92-25-52-28-82-21-12-23-32 Win 
30/10/2019 68-86-67-76-61-16-69-96-60-06-62-26 Miss
29/10/2019  26-62-21-12-20-02-25-52-24-42-28-82 Win 
28/10/2019  31-13-30-03-34-43-38-83-39-93-36-63 Win 
27/10/2019  26-62-16-61-21-12-20-02-23-32-25-52 Win 
26/10/2019  96-69-93-39-98-89-97-79-91-19-90-09 Win 
25/10/2019  19-91-12-21-14-41-18-81-13-31-10-01 Miss
24/10/2019 45-25-15-75-35-65-95-85-05-55-24-42 Miss
23/10/2019  58-85-15-51-45-54-05-50-35-53-65-56 Win 
22/10/2019 25-27-24-42-26-62-21-12-23-32-20-02 Miss
21/10/2019  74-47-78-87-79-97-75-57-73-37-70-07 Win
20/10/2019  48-84-49-94-45-54-47-74-42-24-41-14 Win
19/10/2019  58-85-57-75-56-65-52-25-53-35-50-05 Miss
18/10/2019  02-20-03-30-08-80-09-90-07-70-04-40 Miss
17/10/2019  75-57-78-87-79-97-74-47-71-17-70-07 Miss
16/10/2019  41-14-48-84-49-94-47-74-46-64-43-34 Win
15/10/2019  35-53-36-63-30-03-32-23-31-13-39-93 Win
14/10/2019  72-27-78-87-79-97-70-07-71-17-75-57 Miss
13/10/2019 15-51-56-65-06-60-01-10-28-82-37-73 Miss
12/10/2019  09-90-02-20-05-50-01-10-04-40-08-80 Win
11/10/2019  35-53-23-32-47-74-24-42-39-93-27-72 Miss
10/10/2019  47-74-49-94-42-24-41-14-46-64-40-04 Win
09/10/2019  89-98-85-58-84-48-87-78-82-28-80-08 Win
08/10/2019 01-10-08-80-05-50-06-60-09-90-07-70 Win
07/10/2019  46-64-42-24-41-14-47-74-40-04-43-34 Miss
06/10/2019 78-87-75-57-74-47-79-97-76-67-70-07 Win
05/10/2019  96-69-98-89-95-59-92-29-91-19-94-49 Miss
04/10/2019  77-68-86-13-31-22-59-95-04-40-78-87 Miss
03/10/2019  27-72-25-52-28-82-29-92-23-32-20-02 Win
02/10/2019  59-95-89-98-19-91-69-96-47-74-09-90 Miss
01/10/2019 79-97-91-19-69-96-15-51-89-98-99-88 Win

Dàn Đề 8 Số Miền Bắc Vip

Dàn Đề 8 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 8 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 8 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 8 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019  58-85-56-65-59-95-54-45 Win
10/12/2019   25-52-26-62-29-92-56-65 Miss
09/12/2019   78-87-75-57-76-67-74-47 Win
08/12/2019  48-84-47-74-40-04-42-24 Win
07/12/2019   29-92-25-52-24-42-26-62 Miss
06/12/2019  35-53-36-63-30-03-32-23 Win
05/12/2019   67-76-65-56-69-96-63-36 Win
04/12/2019   15-51-10-01-19-91-16-61 Win
03/12/2019  46-64-45-54-48-84-42-24 Miss
02/12/2019  79-97-75-57-74-47-71-17 Win
01/12/2019 32-23-36-63-39-93-34-43 Miss
30/11/2019  98-89-95-59-96-69-92-29 Win
29/11/2019  64-46-65-56-60-06-61-16 Miss
28/11/2019   80-08-83-38-82-28-84-48 Miss
27/11/2019  57-75-56-65-52-25-51-15 Win
26/11/2019   14-41-13-31-15-51-18-81 Win
25/11/2019   98-89-94-49-95-59-92-29 Miss
24/11/2019  47-74-46-64-42-24-41-14 Win
23/11/2019   93-39-98-89-91-19-90-09 Miss
22/11/2019   75-57-78-87-76-67-74-47 Win
21/11/2019 15-51-25-52-35-53-85-58 Win
20/11/2019 73-37-27-72-97-79-13-31 Miss
19/11/2019 30-03-36-63-39-93-34-43 Miss
18/11/2019  89-98-84-48-85-58-86-68 Win
17/11/2019  96-69-92-29-97-79-91-19 Miss
16/11/2019 79-97-72-27-71-17-78-87 Miss
15/11/2019 35-53-39-93-34-43-31-13 Miss
14/11/2019  57-75-58-85-56-65-52-25 Win
13/11/2019 85-58-84-48-89-98-86-68 Miss
12/11/2019  56-65-58-85-68-86-63-36 Miss
11/11/2019  62-26-61-16-60-06-63-36 Win
10/11/2019   34-43-31-13-30-03-36-63 Miss
09/11/2019  04-40-02-20-03-30-06-60 Win
08/11/2019  92-29-96-69-98-89-95-59 Win
07/11/2019  28-82-24-42-26-62-20-02 Win
06/11/2019   68-86-62-26-65-56-63-36 Miss
05/11/2019  28-82-24-42-20-02-68-86 Miss
04/11/2019   34-43-24-42-20-02-27-72 Win
03/11/2019   56-65-54-45-57-75-58-85 Miss
02/11/2019  94-49-90-09-93-39-95-59 Win 
01/11/2019  85-58-95-59-75-57-56-65 Miss
31/10/2019   26-62-29-92-25-52-28-82 Win 
30/10/2019  68-86-67-76-61-16-69-96 Miss
29/10/2019  20-02-25-52-24-42-28-82 Win 
28/10/2019  34-43-38-83-39-93-36-63 Win 
27/10/2019 26-62-16-61-21-12-20-02 Win 
26/10/2019 98-89-97-79-91-19-90-09 Win 
25/10/2019 19-91-12-21-14-41-18-81 Miss
24/10/2019  45-25-15-75-35-65-95-85 Miss
23/10/2019 45-54-05-50-35-53-65-56 Win
22/10/2019   25-27-24-42-26-62-21-12 Miss
21/10/2019 74-47-78-87-79-97-75-57 Win
20/10/2019   48-84-49-94-45-54-47-74 Win
19/10/2019   58-85-57-75-56-65-52-25 Miss
18/10/2019   02-20-03-30-08-80-09-90 Miss
17/10/2019   75-57-78-87-79-97-74-47 Miss
16/10/2019   41-14-48-84-49-94-47-74 Win
15/10/2019  36-63-30-03-32-23-31-13 Win
14/10/2019  72-27-78-87-79-97-70-07 Miss
13/10/2019  15-51-56-65-06-60-01-10 Miss
12/10/2019   09-90-02-20-05-50-01-10 Win
11/10/2019  35-53-23-32-47-74-24-42 Miss
10/10/2019  42-24-41-14-46-64-40-04 Win
09/10/2019   89-98-85-58-84-48-87-78 Win
08/10/2019  01-10-08-80-05-50-06-60 Win
07/10/2019 46-64-42-24-41-14-47-74 Miss
06/10/2019 78-87-75-57-74-47-79-97 Win
05/10/2019   96-69-98-89-95-59-92-29 Miss
04/10/2019   77-68-86-13-31-22-59-95 Miss
03/10/2019   27-72-25-52-28-82-29-92 Win
02/10/2019   59-95-89-98-19-91-69-96 Miss
01/10/2019  79-97-91-19-69-96-15-51 Win

Dàn Đề 4 Số Miền Bắc Vip

Dàn Đề 4 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 4 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 4 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp  1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 4 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật” chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019 58-85-56-65 Win
10/12/2019   25-52-26-62 Miss
09/12/2019 76-67-74-47 Win
08/12/2019 47-74-40-04 Win
07/12/2019  29-92-25-52 Miss
06/12/2019 36-63-30-03 Win
05/12/2019   67-76-65-56 Win
04/12/2019  10-01-19-91 Win
03/12/2019  46-64-45-54 Miss
02/12/2019  79-97-75-57 Win
01/12/2019  32-23-36-63 Miss
30/11/2019 96-69-92-29 Win
29/11/2019  64-46-65-56 Miss
28/11/2019   80-08-83-38 Miss
27/11/2019  57-75-56-65 Win
26/11/2019  14-41-13-31 Win
25/11/2019  98-89-94-49 Miss
24/11/2019 42-24-41-14 Win
23/11/2019   93-39-98-89 Miss
22/11/2019  75-57-78-87 Win
21/11/2019 15-51-25-52 Win
20/11/2019 73-37-27-72 Miss
19/11/2019   30-03-36-63 Miss
18/11/2019   89-98-84-48 Win
17/11/2019  96-69-92-29 Miss
16/11/2019  79-97-72-27 Miss
15/11/2019  35-53-39-93 Miss
14/11/2019  57-75-58-85 Win
13/11/2019  85-58-84-48 Miss
12/11/2019  56-65-58-85 Miss
11/11/2019  62-26-61-16 Win
10/11/2019  34-43-31-13 Miss
09/11/2019  04-40-02-20 Win
08/11/2019  92-29-96-69 Win
07/11/2019  28-82-24-42 Win
06/11/2019   68-86-62-26 Miss
05/11/2019   28-82-24-42 Miss
04/11/2019   34-43-24-42 Win
03/11/2019   56-65-54-45 Miss
02/11/2019  94-49-90-09 Win 
01/11/2019  85-58-95-59 Miss
31/10/2019 26-62-29-92 Win 
30/10/2019 68-86-67-76 Miss
29/10/2019 24-42-28-82 Win 
28/10/2019 39-93-36-63 Win 
27/10/2019 26-62-16-61 Win 
26/10/2019 91-19-90-09 Win 
25/10/2019 19-91-12-21 Miss
24/10/2019   45-25-15-75 Miss
23/10/2019  35-53-65-56 Win
22/10/2019  25-27-24-42 Miss
21/10/2019   74-47-78-87 Win
20/10/2019   48-84-49-94 Win
19/10/2019   58-85-57-75 Miss
18/10/2019   02-20-03-30 Miss
17/10/2019   75-57-78-87 Miss
16/10/2019   41-14-48-84 Win
15/10/2019  36-63-30-03 Win
14/10/2019   72-27-78-87 Miss
13/10/2019 18-81-15-51 Miss
12/10/2019   09-90-02-20 Win
11/10/2019   35-53-23-32 Miss
10/10/2019 46-64-40-04 Win
09/10/2019 85-58-84-48 Win
08/10/2019  01-10-08-80 Win
07/10/2019   46-64-42-24 Miss
06/10/2019  78-87-75-57 Win
05/10/2019  96-69-98-89 Miss
04/10/2019 77-68-86-13 Miss
03/10/2019  27-72-25-52 Win
02/10/2019 59-95-89-98 Miss
01/10/2019 15-51-89-98 Win

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay  Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  đẹp nhất trong ngày.

Với thẻ nạp  1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Đề Đầu Đuôi Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật” chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019    Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019    Đầu 2 Đuôi 5 Miss
09/12/2019   Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
08/12/2019     Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
07/12/2019    Đầu 2 Đuôi 9 Miss
06/12/2019    Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
05/12/2019   Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019    Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
03/12/2019   Đầu 4 Đuôi 6 Miss
02/12/2019   Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019   Đầu 3 Đuôi 2 Miss
30/11/2019  Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019  Đầu 6 Đuôi 4 Miss
28/11/2019   Đầu 8 Đuôi 0 Miss
27/11/2019   Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
26/11/2019  Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
25/11/2019  Đầu 8 Đuôi 9 Miss
24/11/2019  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019  Đầu 8 Đuôi 9 Miss
22/11/2019  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5
19/11/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
18/11/2019   Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
17/11/2019    Đầu 9 Đuôi 6 Miss
16/11/2019   Đầu 7 Đuôi 9 Miss
15/11/2019   Đầu 3 Đuôi 9 Miss
14/11/2019    Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019    Đầu 8 Đuôi 5 Miss
12/11/2019    Đầu 5 Đuôi 6 Miss
11/11/2019    Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019    Đầu 3 Đuôi 4 Miss
09/11/2019    Đầu 0 Đuôi 2 Win Đầu 0 Đuôi 2
08/11/2019    Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
07/11/2019    Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
06/11/2019    Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8
05/11/2019    Đầu 2 Đuôi 8 Miss
04/11/2019    Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019   Đầu 5 Đuôi 6 Miss
02/11/2019   Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019    Đầu 8 Đuôi 5 Miss
31/10/2019    Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
30/10/2019   Đầu 6 Đuôi 8 Win Đuôi 8
29/10/2019    Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019    Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
27/10/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/10/2019   Đầu 0 Đuôi 9 Win  Đầu 0 Đuôi 9
25/10/2019   Đầu 1 Đuôi 9 Miss
24/10/2019  Đầu 4 Đuôi 5 Miss
23/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 Win  Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7
21/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win  Đầu 7 Đuôi 4
20/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win  Đầu 4 Đuôi 9
19/10/2019  Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/10/2019  Đầu 0 Đuôi 2 Miss
17/10/2019   Đầu 7 Đuôi 5 Miss
16/10/2019    Đầu 4 Đuôi 1 Win  Đầu 4 Đuôi 1
15/10/2019    Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019   Đầu 2 Đuôi 3 Miss
13/10/2019   Đầu 1 Đuôi 5 Miss
12/10/2019   Đầu 0 Đuôi 9 Win  Đầu 0 Đuôi 9
11/10/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
10/10/2019   Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6
09/10/2019   Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
08/10/2019   Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019    Đầu 4 Đuôi 6 Miss
06/10/2019  Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
05/10/2019    Đầu 9 Đuôi 8 Miss
04/10/2019    Đầu 7 Đuôi 7 Miss
03/10/2019     Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
02/10/2019     Đầu 5 Đuôi 9 Miss
01/10/2019    Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5

Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc

Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc  VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc  đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc  đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin “tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019  44 Win
10/12/2019  66 Win
09/12/2019 22 Win
08/12/2019 66 Win
07/12/2019 11 Miss
06/12/2019  66 Win
05/12/2019  55 Miss
04/12/2019  88 Miss
03/12/2019  11 Win
02/12/2019  77 Win
01/12/2019  22 Miss
30/11/2019  00 Win
29/11/2019 55 Miss
28/11/2019  11 Win
27/11/2019  22 Win
26/11/2019  77 Miss
25/11/2019  11 Miss
24/11/2019  55 Win
23/11/2019 77 Win
22/11/2019 00 Miss
21/11/2019 11 Win
20/11/2019 77 Win
19/11/2019  33 Win
18/11/2019  00 Win
17/11/2019  11 Miss
16/11/2019  77 Win
15/11/2019  00 Win
14/11/2019  66 Win
13/11/2019  77 Miss
12/11/2019  33 Win
11/11/2019  66 Miss
10/11/2019  44 Win
09/11/2019  55 Miss
08/11/2019  33 Win
07/11/2019  00 Win
06/11/2019  88 Win
05/11/2019  22 Win
04/11/2019  99 Win
03/11/2019  66 Miss
02/11/2019  55 Win 
01/11/2019  11 Win 
31/10/2019  33 Win 
30/10/2019  00 Miss
29/10/2019  99 Win 
28/10/2019  66 Win 
27/10/2019  33 Win 
26/10/2019  11 Win 
25/10/2019 00 Win
24/10/2019  88 Win 
23/10/2019  33 Win
22/10/2019  00 Miss
21/10/2019  99 Win
20/10/2019  88 Win
19/10/2019  77 Win
18/10/2019  11 Win
17/10/2019  44 Win
16/10/2019  55 Win
15/10/2019  00 Miss
14/10/2019  77 Win
13/10/2019  00 Win
12/10/2019  44 Win
11/10/2019   77 Miss
10/10/2019  88 Miss
09/10/2019  33 Win
08/10/2019  77 Win
07/10/2019  00 Win
06/10/2019  66 Win
05/10/2019  11 Win
04/10/2019  22 Win
03/10/2019  44 Win
02/10/2019  55 Miss
01/10/2019  66 Win

Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc

Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc chuẩn nhất và thông tin “tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

Ngày DÀN LÔ 6 SỐ VIP Kết quả
  HÔM NAY 
11/12/2019  23-32-24-42-01-10 Trúng 4/6
10/12/2019  23-32-49-94-57-75 Trúng 4/6
09/12/2019  04-40-12-21-13-31 Trúng 4/6
08/12/2019  23-32-01-10-89-98 Miss
07/12/2019  29-92-04-40-02-20 Trúng 4/6
06/12/2019  01-10-34-43-57-75 Trúng 4/6
05/12/2019  09-90-78-87-89-98 Trúng 4/6
04/12/2019  13-31-07-70-24-42 Trúng 4/6
03/12/2019  01-10-39-93-57-75 Trúng 4/6
02/12/2019  67-76-89-98-38-83 Trúng 3/6
01/12/2019  26-62-89-98-35-53 Trúng 4/6
30/11/2019  01-10-48-84-18-81 Trúng 4/6
29/11/2019  13-31-25-52-06-60 Trúng 4/6
28/11/2019  04-40-19-91-34-43 Trúng 4/6
27/11/2019  24-42-59-95-67-76 Trúng 3/6
26/11/2019  78-87-19-91-58-85 Trúng 4/6
25/11/2019  89-98-07-70-67-76 Trúng 3/6
24/11/2019  59-95-27-72-37-73 Trúng 4/6
23/11/2019 05-50-08-80-46-64 Trúng 4/6
22/11/2019 89-98-17-71-78-87 Trúng 4/6
21/11/2019 05-50-58-85-56-65 Trúng 3/6
20/11/2019 12-21-35-53-06-60 Trúng 6/6
19/11/2019 18-81-04-40-17-71 Trúng 5/6
18/11/2019  67-76-38-83-45-54 Trúng 4/6
17/11/2019  24-42-68-86-89-98 Trúng 4/6
16/11/2019  59-95-67-76-13-31 Miss
15/11/2019  19-91-47-74-67-76 Trúng 4/6
14/11/2019  05-50-09-90-19-91 Trúng 4/6
13/11/2019  08-80-67-76-38-83 Trúng 6/6
12/11/2019  15-51-16-61-36-63 Trúng 2/6
11/11/2019  89-98-23-32-69-96 Trúng 4/6
10/11/2019 58-85-69-96-68-86 Trúng 3/6
09/11/2019  12-21-09-90-58-85 Trúng 4/6
08/11/2019  27-72-03-30-89-98 Trúng 4/6
07/11/2019  03-30-05-50-07-70 Trúng 3/6
06/11/2019  09-90-23-32-79-97 Trúng 4/6
05/11/2019  16-61-34-43-48-84 Trúng 3/6
04/11/2019  56-65-67-76-78-87 Trúng 4/6
03/11/2019  09-90-24-42-56-65 Trúng 3/6
02/11/2019  39-93-59-95-36-63 Trúng 4/6
01/11/2019  35-53-16-61-78-87 Trúng 4/6
31/10/2019  58-85-01-10-78-87 Trúng 4/6
30/10/2019  01-10-03-30-24-42 Trúng 4/6
29/10/2019  28-82-67-76-48-84 Trúng 4/6
28/10/2019  46-64-49-94-59-95 Trúng 3/6
27/10/2019  16-61-39-93-56-65 Trúng 4/6
26/10/2019  35-53-09-90-34-43 Trúng 3/6
25/10/2019  26-62-48-84-59-95 Trúng 4/6
24/10/2019  59-95-89-98-48-84 Trúng 4/6
23/10/2019  35-53-45-54-68-86 Trúng 4/6
22/10/2019  01-10-14-41-68-86 Trúng 4/6
21/10/2019  59-95-05-50-56-65 Trúng 3/6
20/10/2019  89-98-68-86-13-31 Trúng 4/6
19/10/2019  18-81-37-73-45-54 Trúng 4/6
18/10/2019  01-10-47-74-03-30 Trúng 3/6
17/10/2019  37-73-56-65-19-91 Trúng 2/6
16/10/2019  01-10-16-61-25-52 Trúng 3/6
15/10/2019  45-54-49-94-56-65 Trúng 4/6
14/10/2019  08-80-26-62-02-20 Trúng 3/6
13/10/2019  34-43-56-65-89-98 Trúng 2/6
12/10/2019  01-10-29-92-48-84 Trúng 4/6
11/10/2019  08-80-18-81-56-65 Trúng 4/6
10/10/2019  02-20-29-92-14-41 Trúng 4/6
09/10/2019  04-40-27-72-39-93 Trúng 4/6
08/10/2019  05-50-45-54-78-87 Trúng 4/6
07/10/2019  06-60-57-75-14-41 Trúng 3/6
06/10/2019  14-41-49-94-29-92 Trúng 6/6
05/10/2019  04-40-46-64-45-54 Trúng 4/6
04/10/2019  19-91-29-92-67-76 Trúng 6/6
03/10/2019  25-52-28-82-78-87 Trúng 4/6
02/10/2019  19-91-16-61-15-51 Trúng 4/6
01/10/2019  08-80-78-87-56-65 Trúng 3/6

Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc Vip

Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.

Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY 
11/12/2019  01-10-24 Win 01-10-24
10/12/2019  23-32-49 Win 23-32-49
09/12/2019  12-21-13 Win 12-21-13
08/12/2019  01-10-89 Miss
07/12/2019  04-40-02 Win 04-40
06/12/2019  34-43-57 Win 34-43-57
05/12/2019  09-90-78 Win 09-90-78
04/12/2019  13-31-24 Win 13-31 
03/12/2019  39-93-57 Win 39-93-57
02/12/2019  89-98-38 Win 89-98-38
01/12/2019  35-53-17 Miss
30/11/2019  48-84-01 Win 48-84
29/11/2019  13-31-25 Win 13-31-25
28/11/2019  19-91-34 Win 19-91-34
27/11/2019  24-42-59 Win 24-42-59
26/11/2019  19-91-78 Win 19-91
25/11/2019  89-98-07 Win 89-98-07
24/11/2019  27-72-37 Win 27-72-37
23/11/2019  05-50-08 Win 05-50-08
22/11/2019  17-71-89 Win 17-71
21/11/2019  19-25-73 Miss
20/11/2019  12-21-35 Win 12-21-35
19/11/2019  41-05-50 Miss
18/11/2019  38-83-45 Win 38-83-45
17/11/2019  24-42-68 Win 24-42-68
16/11/2019  59-95-67 Miss
15/11/2019  19-91-47 Win 19-91-47
14/11/2019  09-90-87 Win 09-90-87
13/11/2019  08-80-67 Win 08-80-67
12/11/2019  15-51-16 Miss
11/11/2019  23-32-59 Win 23-32-59
10/11/2019  58-85-69 Win 58-85-69
09/11/2019  09-90-12 Win 09-90
08/11/2019  27-72-03 Win 27-72-03
07/11/2019  03-30-38 Win 03
06/11/2019  09-90-23 Win 09-90-23
05/11/2019  34-43-48 Win 34-43-48
04/11/2019  67-76-78 Win 67-76-78
03/11/2019  09-90-24 Win 09-90-24
02/11/2019  39-93-59 Win 39-93-59
01/11/2019  16-61-78 Win 16-61-78
31/10/2019  58-85-01 Win 58-85-01
30/10/2019  03-30-01 Win 03-30
29/10/2019  28-82-67 Win 28-82-67
28/10/2019  46-64-49 Win 46-49
27/10/2019  16-61-56 Win 16-61
26/10/2019  09-90-34 Win 09-90-34
25/10/2019  26-62-48 Win 26-62-48
24/10/2019  89-98-18 Win 89-98-18
23/10/2019  68-86-23 Miss
22/10/2019  78-87-39 Win 78-87
21/10/2019  59-95-05 Win 59-95-05
20/10/2019  68-86-13 Win 68-86-13
19/10/2019  18-81-38 Win 18-81-38
18/10/2019  47-74-78 Win 47-74-78
17/10/2019  37-73-56 Win 37-73
16/10/2019  16-61-04 Win 16-61-04
15/10/2019  45-54-49 Win 45-54-49
14/10/2019  08-80-26 Win 26
13/10/2019  34-43-78 Win 34-43-78
12/10/2019  29-92-01 Win 29-92
11/10/2019  08-80-18 Win 08-80-18
10/10/2019  02-20-29 Win 02-20-29
09/10/2019  27-72-04 Win 27-72
08/10/2019  05-50-45 Win 05-50-45
07/10/2019  57-75-14 Win 57-75-14
06/10/2019  14-41-49 Win 14-41-49
05/10/2019  04-40-17 Win 04-40
04/10/2019  19-91-29 Win 19-91-29
03/10/2019  25-52-78 Win 25-52
02/10/2019  90-38-89 Miss
01/10/2019  17-71-48 Miss

Song Thủ Lô Miền Bắc

Song Thủ Lô Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Song Thủ Lô Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Song Thủ Lô Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp  500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Song Thủ Lô Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019  01-10 Win 01-10
10/12/2019  23-32 Win 23-32
09/12/2019  13-31 Win 13-31
08/12/2019  01-10 Miss
07/12/2019  29-92 Win 29-92
06/12/2019  34-43 Win 34-43
05/12/2019  78-87 Win 78-87
04/12/2019  24-42 Miss
03/12/2019  39-93 Win 39-93
02/12/2019  89-98 Win 89-98
01/12/2019  35-53 Miss
30/11/2019  48-84 Win 48-84
29/11/2019  06-60 Miss
28/11/2019  34-43 Win 34-43
27/11/2019  24-42 Win 24-42
26/11/2019  19-91 Win 19-91
25/11/2019  89-98 Win 89-98
24/11/2019  59-95 Miss
23/11/2019  08-80 Win 08-80
22/11/2019  17-71 Win 17-71
21/11/2019  69-96 Win 69
20/11/2019 12-21 Win 12-21
19/11/2019  18-81 Win 18-81
18/11/2019  38-83 Win 38-83
17/11/2019  68-86 Win 68-86
16/11/2019  13-31 Miss
15/11/2019  67-76 Miss
14/11/2019 09-90 Win 09-90
13/11/2019  67-76 Win 67-76
12/11/2019 36-63 Win 36-63
11/11/2019  89-98 Miss
10/11/2019  58-85 Win 58-85
09/11/2019  89-98 Win 98
08/11/2019  27-72 Win 27-72
07/11/2019  03-30 Win 03
06/11/2019  09-90 Win 09-90
05/11/2019  16-61 Miss
04/11/2019  67-76 Win 67-76
03/11/2019  09-90 Win 09-90
02/11/2019  39-93 Win 39-93
01/11/2019  35-53 Miss
31/10/2019 58-85 Win 58-85
30/10/2019  03-30 Win 03-30
29/10/2019  28-82 Win 28-82
28/10/2019  46-64 Win 46
27/10/2019  39-93 Win 39-93
26/10/2019  34-43 Win 34
25/10/2019  48-84 Win 48-84
24/10/2019  89-98 Win 89-98
23/10/2019  68-86 Miss
22/10/2019  29-92 Win 29
21/10/2019  59-95 Win 59-95
20/10/2019  68-86 Win 68-86
19/10/2019  18-81 Win 18-81
18/10/2019  78-87 Win 78
17/10/2019  37-73 Win 37-73
16/10/2019  02-20 Win 02
15/10/2019  49-94 Win 49-94
14/10/2019  26-62 Win 26-62
13/10/2019  56-65 Miss
12/10/2019  48-84 Win 48-84
11/10/2019  18-81 Win 18-81
10/10/2019  29-92 Win 29-92
09/10/2019  04-40 Miss
08/10/2019  45-54 Win 45-54
07/10/2019  57-75 Win 57-75
06/10/2019 12-21 Win 12
05/10/2019  04-40 Win 04-40
04/10/2019  29-92 Win 29-92
03/10/2019  28-82 Win 28-82
02/10/2019  19-91 Miss
01/10/2019  03-30 Win 03

Cặp 3 Càng Miền Bắc Vip

C-ặp 3 Càng Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Cặp 3 Càng Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Cặp 3 Càng Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.

Với thẻ nạp  2.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Cặp 3 Càng Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”   chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU CẶP 3 CÀNG MIỀN BẮC

NGÀY CẶP 3 CÀNG MB KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019  458-585 Win 585
10/12/2019  823-632 Miss
09/12/2019  076-867 Win 076
08/12/2019  940-204 Miss
07/12/2019  029-892 Miss
06/12/2019  830-503 Win 830
05/12/2019  067-876 Miss
04/12/2019  119-891 Win 119
03/12/2019  446-864 Miss
02/12/2019  478-797 Win 797
01/12/2019 787-478 Miss
30/11/2019  896-469 Win 896
29/11/2019  146-864 Miss
28/11/2019  080-408 Miss
27/11/2019  675-257 Win 257
26/11/2019  014-741 Miss
25/11/2019  289-798 Miss
24/11/2019  742-124 Win 742
23/11/2019  093-839 Miss
22/11/2019  078-687 Miss
21/11/2019 315-851 Win 315
20/11/2019 958-859 Miss
19/11/2019 103-630 Miss
18/11/2019 484-748 Win 484
17/11/2019  596-869 Miss
16/11/2019  079-897 Miss
15/11/2019  535-853 Miss
14/11/2019  358-985 Win 358
13/11/2019  685-658 Miss
12/11/2019  756-265 Miss
11/11/2019  116-861 Win 116
10/11/2019  834-443 Miss
09/11/2019  001-710 Miss
08/11/2019  369-896 Miss
07/11/2019  024-842 Win 024
06/11/2019  068-980 Miss
05/11/2019  028-782 Miss
04/11/2019  534-043 Win 043
03/11/2019  156-865 Miss
02/11/2019  894-749 Win 894
01/11/2019  085-958 Miss
31/10/2019  962-126 Win 962
30/10/2019  068-986 Miss
29/10/2019  042-824 Miss
28/10/2019  139-893 Win 139
27/10/2019  126-862 Miss
26/10/2019  309-890 Win 309
25/10/2019  348-784 Miss
24/10/2019  045-854 Miss
23/10/2019  753-235 Win 753
22/10/2019  025-852 Miss
21/10/2019  047-774 Miss
20/10/2019  749-894 Win 749
19/10/2019  058-985 Miss
18/10/2019  602-720 Miss
17/10/2019  375-457 Miss
16/10/2019  641-214 Win 641
15/10/2019  030-803 Miss
14/10/2019  923-132 Miss
13/10/2019  015-851 Miss
12/10/2019  409-990 Win 409
11/10/2019  335-753 Miss
10/10/2019  046-864 Miss
09/10/2019  084-748 Win 084
08/10/2019  801-710 Miss
07/10/2019  046-864 Miss
06/10/2019  275-857 Win 275
05/10/2019  098-789 Miss
04/10/2019  877-178 Miss
03/10/2019  227-772 Win 227
02/10/2019  089-798 Miss
01/10/2019  097-879 Miss

Dàn Đề 2 Số Miền Bắc Vip

✔ Với thẻ nạp 1.500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 2 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật” chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
11/12/2019  58-85 Win
10/12/2019  25-52 Miss
09/12/2019  76-67 Win
08/12/2019  04-40 Win
07/12/2019  29-92 Miss
06/12/2019  03-30 Win
05/12/2019  67-76 Win
04/12/2019  19-91 Win
03/12/2019  46-64 Miss
02/12/2019 97-79 Win
01/12/2019  78-87 Win
30/11/2019  96-69 Win
29/11/2019 64-46 Miss
28/11/2019  80-08 Miss
27/11/2019  57-75 Win
26/11/2019  14-41 Miss
25/11/2019  89-98 Miss
24/11/2019  24-42 Win
23/11/2019  39-93 Miss
22/11/2019  78-87 Win
21/11/2019 15-51 Win
20/11/2019  57-75 Miss
19/11/2019  03-30 Miss
18/11/2019  48-84 Win
17/11/2019  96-69 Miss
16/11/2019  79-97 Miss
15/11/2019  35-53 Miss
14/11/2019  58-85 Win
13/11/2019  85-58 Miss
12/11/2019  56-65 Miss
11/11/2019  16-61 Win
10/11/2019  34-43 Miss
09/11/2019  01-10 Miss
08/11/2019  92-29 Win
07/11/2019  24-42 Win
06/11/2019  68-86 Miss
05/11/2019  29-92 Miss
04/11/2019  34-43 Win
03/11/2019  56-65 Miss
02/11/2019  94-49 Win 
01/11/2019  58-85 Miss
31/10/2019  26-62 Win 
30/10/2019  68-86 Miss
29/10/2019  24-42 Win 
28/10/2019  39-93 Win 
27/10/2019  26-62 Miss
26/10/2019  09-90 Win 
25/10/2019  78-87 Miss
24/10/2019  45-54 Miss
23/10/2019  53-35 Win
22/10/2019  25-52 Miss
21/10/2019  74-47 Win
20/10/2019  49-94 Win
19/10/2019  58-85 Miss
18/10/2019  02-20 Miss
17/10/2019  75-57 Miss
16/10/2019  41-14 Win
15/10/2019  03-30 Win
14/10/2019  23-32 Miss
13/10/2019  15-51 Miss
12/10/2019  09-90 Win
11/10/2019  35-53 Miss
10/10/2019  46-64 Win
09/10/2019  48-84 Win
08/10/2019  01-10 Win
07/10/2019  46-64 Miss
06/10/2019  57-75 Win
05/10/2019  89-98 Miss
04/10/2019  77-89 Miss
03/10/2019  27-72 Win
02/10/2019  89-98 Miss
01/10/2019  97-79 Miss