Dàn Đề 12 Số Miền Bắc

Dàn Đề 12 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 12 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 12 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 12 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ VIP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
16/10/2019  41-14-48-84-49-94-47-74-46-64-43-34 Win
15/10/2019  35-53-36-63-30-03-32-23-31-13-39-93 Win
14/10/2019  72-27-78-87-79-97-70-07-71-17-75-57 Miss
13/10/2019 15-51-56-65-06-60-01-10-28-82-37-73 Miss
12/10/2019  09-90-02-20-05-50-01-10-04-40-08-80 Win
11/10/2019  35-53-23-32-47-74-24-42-39-93-27-72 Miss
10/10/2019  47-74-49-94-42-24-41-14-46-64-40-04 Win
09/10/2019  89-98-85-58-84-48-87-78-82-28-80-08 Win
08/10/2019 01-10-08-80-05-50-06-60-09-90-07-70 Win
07/10/2019  46-64-42-24-41-14-47-74-40-04-43-34 Miss
06/10/2019 78-87-75-57-74-47-79-97-76-67-70-07 Win
05/10/2019  96-69-98-89-95-59-92-29-91-19-94-49 Miss
04/10/2019  77-68-86-13-31-22-59-95-04-40-78-87 Miss
03/10/2019  27-72-25-52-28-82-29-92-23-32-20-02 Win
02/10/2019  59-95-89-98-19-91-69-96-47-74-09-90 Miss
01/10/2019 79-97-91-19-69-96-15-51-89-98-99-88 Win
30/09/2019  29-92-23-32-21-12-20-20-28-82-25-52 Miss
29/09/2019  30-03-31-13-32-23-34-43-35-53-37-73 Miss
28/09/2019  48-84-46-64-16-61-26-62-86-68-96-69 Win
27/09/2019  78-87-79-97-75-57-74-47-71-17-70-07 Win
26/09/2019  68-86-38-83-36-63-33-88-16-61-46-64 Miss
25/09/2019  58-85-56-65-59-95-52-25-51-15-50-05 Win
24/09/2019  14-41-24-42-15-51-25-52-16-61-26-62 Win
23/09/2019  52-25-82-28-92-29-42-24-12-21-20-02 Win
22/09/2019  38-83-33-88-34-43-36-63-22-44-55-66 Miss
21/09/2019  59-95-39-93-29-92-49-94-69-96-79-97 Miss
20/09/2019  78-87-76-67-75-57-74-47-71-17-70-07 Win
19/09/2019  29-92-24-42-27-72-20-02-21-12-25-52 Win
18/09/2019  46-64-48-84-45-54-49-94-42-24-41-14 Win
17/09/2019  68-86-56-65-36-63-26-62-28-82-23-32 Miss
16/09/2019  98-89-95-59-96-69-92-29-97-79-91-19 Win
15/09/2019 18-81-38-83-36-63-13-31-58-85-69-96 Miss
14/09/2019  46-64-47-74-79-97-69-96-29-92-24-42 Miss
13/09/2019  82-28-26-62-56-65-25-52-68-86-58-85 Win
12/09/2019  67-76-78-87-17-71-47-74-56-65-59-95 Win
11/09/2019  56-65-41-14-09-90-25-52-35-53-05-50 Win
10/09/2019 32-23-01-10-37-73-78-87-03-30-34-43 Miss
09/09/2019  89-98-86-68-83-38-82-28-84-48-81-18 Win
08/09/2019 68-86-69-96-65-56-62-26-63-36-61-16 Win
07/09/2019 08-80-89-98-39-93-00-88-28-82-23-32 Miss
06/09/2019  39-93-38-83-34-43-89-98-36-63-37-73 Miss
05/09/2019  58-85-54-45-51-15-56-65-59-95-52-25 Win
04/09/2019 17-71-49-94-36-63-39-93-78-87-05-50 Miss
03/09/2019  45-54-48-84-47-74-41-14-42-24-40-04 Win
02/09/2019  61-16-36-63-21-12-45-54-02-20-46-64 Miss
01/09/2019  75-57-74-47-72-27-79-97-73-37-70-07 Win 
31/08/2019  05-50-06-60-09-90-02-20-01-10-03-30 Win 
30/08/2019  78-87-89-98-39-93-29-92-27-72-28-82 Miss
29/08/2019  78-87-75-57-73-37-71-17-74-47-70-07 Win 
28/08/2019  58-85-57-75-56-65-53-35-54-45-59-95 Miss
27/08/2019  19-91-66-99-38-83-79-97-48-84-23-32 Miss
26/08/2019  23-32-26-62-25-52-28-82-24-42-21-12 Miss
25/08/2019  02-20-01-10-08-80-07-70-06-60-03-30 Win 
24/08/2019  44-99-11-66-55-90-79-97-06-09-78-87 Miss
23/08/2019  47-74-45-54-42-24-41-14-43-34-49-94 Win 
22/08/2019 98-89-96-69-93-39-95-59-94-49-91-19 Win 
21/08/2019  79-97-29-92-27-72-47-74-93-39-90-09 Miss
20/08/2019  65-56-68-86-69-96-63-36-62-26-60-06 Win 
19/08/2019 89-98-82-28-86-68-84-48-87-78-81-18 Win 
18/08/2019  02-20-03-30-05-50-06-60-07-70-08-80 Miss
17/08/2019 98-89-96-69-95-59-92-29-91-19-90-09 Win 
16/08/2019 68-86-46-64-79-97-37-73-67-76-05-55 Miss
15/08/2019  39-93-35-53-05-50-09-90-95-59-91-19 Miss
14/08/2019  48-84-78-87-39-93-34-43-15-51-38-83 Win 
13/08/2019  81-18-85-58-89-98-86-68-83-38-87-78 Win 
12/08/2019  24-42-47-74-29-92-79-97-35-53-38-83 Miss
11/08/2019  55-77-88-66-99-00-11-22-33-44-35-53 Miss
10/08/2019  45-54-48-84-40-04-47-74-46-64-41-14 Win 
09/08/2019  05-50-02-20-06-60-09-90-01-10-07-70 Win 
08/08/2019  75-57-56-65-55-77-05-50-07-70-17-71 Miss
07/08/2019  26-62-29-92-25-52-28-82-24-42-21-12 Win 
06/08/2019  37-73-67-76-57-75-03-30-35-53-78-87 Miss
05/08/2019  98-89-95-59-91-19-96-69-93-39-92-29 Win 
04/08/2019  23-32-26-62-29-92-25-52-28-82-24-42 Win 
03/08/2019  39-93-37-73-36-63-35-53-34-43-31-13 Miss
02/08/2019 48-84-47-74-42-24-40-04-43-34-49-94 Miss
01/08/2019  56-65-59-95-52-25-51-15-58-85-52-25 Win 
31/07/2019  36-63-32-23-03-30-06-60-39-93-09-90 Miss
30/07/2019  56-65-57-75-59-95-45-54-47-74-24-42 Win 
29/07/2019  16-61-56-65-67-76-06-60-26-62-69-96 Miss
28/07/2019  08-80-02-20-04-40-03-30-01-10-07-70 Win 
27/07/2019 48-84-49-94-45-54-47-74-42-24-41-14 Win 
26/07/2019 09-90-79-97-59-95-49-94-19-91-39-93 Miss
25/07/2019  89-98-82-28-85-58-86-68-84-48-81-18 Win 
24/07/2019  14-41-78-87-58-85-34-43-24-42-79-97 Miss
23/07/2019  78-87-75-57-74-47-72-27-71-17-70-07 Win 
22/07/2019  98-89-96-69-95-59-94-49-92-29-93-39 Win 
21/07/2019  58-85-56-65-52-25-54-45-51-15-50-05 Win 
20/07/2019  42-24-47-74-48-84-49-94-41-14-40-04  Miss
19/07/2019  35-53-39-93-30-03-31-13-32-23-36-63 Miss
18/07/2019 68-86-65-56-63-36-62-26-61-16-67-76 Miss
17/07/2019  09-90-02-20-08-80-01-10-04-40-07-70 Win 
16/07/2019 46-64-42-24-41-14-48-84-40-04-47-74 Miss
15/07/2019 34-43-36-63-37-73-31-13-39-93-38-83 Miss
14/07/2019  03-30-07-70-05-50-04-40-06-60-02-20 Win 
13/07/2019 96-69-95-59-97-79-94-49-91-19-90-09 Win 
12/07/2019  89-98-86-68-85-58-84-48-82-28-80-08 Win 
11/07/2019 25-52-28-82-23-32-24-42-27-72-20-02 Miss
11/07/2019 37-73-36-63-32-23-31-13-39-93-30-03 Miss
10/07/2019 37-73-36-63-32-23-31-13-39-93-30-03 Miss
09/07/2019  93-39-96-69-95-59-90-09-97-79-94-49 Win 
08/07/2019   47-74-48-84-73-37-78-87-41-14-40-04 Miss
07/07/2019  03-30-05-50-08-80-01-10-04-40-06-60 Win 
06/07/2019  98-89-96-69-95-59-97-79-91-19-90-09 Win 
05/07/2019  35-53-37-73-36-63-39-93-32-23-31-13 Win 
04/07/2019  20-02-26-62-29-92-21-12-24-42-23-32 Win 
03/07/2019  49-94-42-24-47-74-41-14-40-04-43-34 Miss
02/07/2019  75-57-74-47-78-87-79-97-72-27-71-17 Win 
01/07/2019  84-48-87-78-89-98-86-68-85-58-82-28 Win 

Dàn Đề 8 Số Miền Bắc Vip

Dàn Đề 8 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 8 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 8 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 8 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019   41-14-48-84-49-94-47-74 Win
15/10/2019  36-63-30-03-32-23-31-13 Win
14/10/2019  72-27-78-87-79-97-70-07 Miss
13/10/2019  15-51-56-65-06-60-01-10 Miss
12/10/2019   09-90-02-20-05-50-01-10 Win
11/10/2019  35-53-23-32-47-74-24-42 Miss
10/10/2019  42-24-41-14-46-64-40-04 Win
09/10/2019   89-98-85-58-84-48-87-78 Win
08/10/2019  01-10-08-80-05-50-06-60 Win
07/10/2019 46-64-42-24-41-14-47-74 Miss
06/10/2019 78-87-75-57-74-47-79-97 Win
05/10/2019   96-69-98-89-95-59-92-29 Miss
04/10/2019   77-68-86-13-31-22-59-95 Miss
03/10/2019   27-72-25-52-28-82-29-92 Win
02/10/2019   59-95-89-98-19-91-69-96 Miss
01/10/2019  79-97-91-19-69-96-15-51 Win
30/09/2019   29-92-23-32-21-12-20-20 Miss
29/09/2019   30-03-31-13-32-23-34-43 Miss
28/09/2019   48-84-46-64-16-61-26-62 Win
27/09/2019   78-87-79-97-75-57-74-47 Win
26/09/2019   68-86-38-83-36-63-33-88 Miss
25/09/2019  58-85-56-65-59-95-52-25 Win
24/09/2019   14-41-24-42-15-51-25-52 Win
23/09/2019   52-25-82-28-92-29-42-24 Win
22/09/2019   38-83-33-88-34-43-36-63 Miss
21/09/2019   59-95-39-93-29-92-49-94 Miss
20/09/2019   78-87-76-67-75-57-74-47 Win
19/09/2019  29-92-24-42-27-72-20-02 Win
18/09/2019   46-64-48-84-45-54-49-94 Win
17/09/2019   68-86-56-65-36-63-26-62 Miss
16/09/2019  96-69-92-29-97-79-91-19 Win
15/09/2019  18-81-38-83-36-63-13-31 Miss
14/09/2019   46-64-47-74-79-97-69-96 Miss
13/09/2019   82-28-26-62-56-65-25-52 Win
12/09/2019   67-76-78-87-17-71-47-74 Win
11/09/2019   56-65-41-14-09-90-25-52 Win
10/09/2019 32-23-01-10-37-73-78-87 Miss
09/09/2019   89-98-86-68-83-38-82-28 Win
08/09/2019  68-86-69-96-65-56-62-26 Win
07/09/2019 08-80-89-98-39-93-00-88 Miss
06/09/2019  39-93-38-83-34-43-89-98 Miss
05/09/2019  58-85-54-45-51-15-56-65 Win
04/09/2019  17-71-49-94-36-63-39-93 Miss
03/09/2019   45-54-48-84-47-74-41-14 Win
02/09/2019   61-16-36-63-21-12-45-54 Miss
01/09/2019  72-27-79-97-73-37-70-07 Win 
31/08/2019   05-50-06-60-09-90-02-20 Win 
30/08/2019   78-87-89-98-39-93-29-92 Miss
29/08/2019  78-87-75-57-73-37-71-17 Win 
28/08/2019   58-85-57-75-56-65-53-35 Miss
27/08/2019   19-91-66-99-38-83-79-97 Miss
26/08/2019   23-32-26-62-25-52-28-82 Miss
25/08/2019   02-20-01-10-08-80-07-70 Win 
24/08/2019   44-99-11-66-55-90-79-97 Miss
23/08/2019   47-74-45-54-42-24-41-14 Win 
22/08/2019  98-89-96-69-93-39-95-59 Win 
21/08/2019  79-97-29-92-27-72-47-74 Miss
20/08/2019   65-56-68-86-69-96-63-36 Win 
19/08/2019  89-98-82-28-86-68-84-48 Win 
18/08/2019   02-20-03-30-05-50-06-60 Miss
17/08/2019  98-89-96-69-95-59-92-29 Win 
16/08/2019  68-86-46-64-79-97-37-73 Miss
15/08/2019   39-93-35-53-05-50-09-90 Miss
14/08/2019   48-84-78-87-39-93-34-43 Win 
13/08/2019   81-18-85-58-89-98-86-68 Win 
12/08/2019   24-42-47-74-29-92-79-97 Miss
11/08/2019   55-77-88-66-99-00-11-22 Miss
10/08/2019  48-84-40-04-47-74-46-64 Win 
09/08/2019   05-50-02-20-06-60-09-90 Win 
08/08/2019   75-57-56-65-55-77-05-50 Miss
07/08/2019   26-62-29-92-25-52-28-82 Win 
06/08/2019 74-47-73-37-78-87-75-57 Miss
05/08/2019   98-89-95-59-91-19-96-69 Win 
04/08/2019  23-32-26-62-29-92-25-52 Win 
03/08/2019  39-93-37-73-36-63-35-53 Miss
02/08/2019  48-84-47-74-42-24-40-04 Miss
01/08/2019   56-65-59-95-52-25-51-15 Win 
31/07/2019  36-63-32-23-03-30-06-60 Miss
30/07/2019   56-65-57-75-59-95-45-54 Win 
29/07/2019  16-61-56-65-67-76-06-60 Miss
28/07/2019   08-80-02-20-04-40-03-30 Win 
27/07/2019  48-84-49-94-45-54-47-74 Win 
26/07/2019  09-90-79-97-59-95-49-94 Miss
25/07/2019   89-98-82-28-85-58-86-68 Win 
24/07/2019   14-41-78-87-58-85-34-43 Miss
23/07/2019  78-87-75-57-74-47-72-27 Win 
22/07/2019   98-89-96-69-95-59-94-49 Win 
21/07/2019  52-25-54-45-51-15-50-05 Win 
20/07/2019   42-24-47-74-48-84-49-94 Miss
19/07/2019  35-53-39-93-30-03-31-13 Miss
18/07/2019  68-86-65-56-63-36-62-26 Miss
17/07/2019   09-90-02-20-08-80-01-10 Win 
16/07/2019  46-64-42-24-41-14-48-84 Miss
15/07/2019  34-43-36-63-37-73-31-13 Miss
14/07/2019  05-50-04-40-06-60-02-20 Win 
13/07/2019  96-69-95-59-97-79-94-49 Win 
12/07/2019   89-98-86-68-85-58-84-48 Win 
11/07/2019  25-52-28-82-23-32-24-42 Miss
10/07/2019  37-73-36-63-32-23-31-13 Miss
09/07/2019   93-39-96-69-95-59-90-09 Win 
08/07/2019  47-74-48-84-73-37-78-87 Miss
07/07/2019   03-30-05-50-08-80-01-10 Win 
06/07/2019   98-89-96-69-95-59-97-79 Win 
05/07/2019   35-53-37-73-36-63-39-93 Win 
04/07/2019  20-02-26-62-29-92-21-12 Win 
03/07/2019  49-94-42-24-47-74-41-14 Miss
02/07/2019   75-57-74-47-78-87-79-97 Win 
01/07/2019  84-48-87-78-89-98-86-68 Win 

Dàn Đề 4 Số Miền Bắc Vip

Dàn Đề 4 Số Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Đề 4 Số Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Đề 4 Số Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp  1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 4 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật” chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019   41-14-48-84 Win
15/10/2019  36-63-30-03 Win
14/10/2019   72-27-78-87 Miss
13/10/2019 18-81-15-51 Miss
12/10/2019   09-90-02-20 Win
11/10/2019   35-53-23-32 Miss
10/10/2019 46-64-40-04 Win
09/10/2019 85-58-84-48 Win
08/10/2019  01-10-08-80 Win
07/10/2019   46-64-42-24 Miss
06/10/2019  78-87-75-57 Win
05/10/2019  96-69-98-89 Miss
04/10/2019 77-68-86-13 Miss
03/10/2019  27-72-25-52 Win
02/10/2019 59-95-89-98 Miss
01/10/2019 15-51-89-98 Win
30/09/2019  29-92-23-32 Miss
29/09/2019  30-03-31-13 Miss
28/09/2019  46-64-16-61 Win
27/09/2019 78-87-79-97 Win
26/09/2019  68-86-65-56 Miss
25/09/2019 59-95-52-25 Win
24/09/2019 14-41-24-42 Win
23/09/2019 92-29-42-24 Win
22/09/2019 38-83-33-88 Miss
21/09/2019 59-95-39-93 Miss
20/09/2019  78-87-76-67 Win
19/09/2019 29-92-24-42 Miss
18/09/2019  46-64-48-84 Win
17/09/2019  68-86-56-65 Miss
16/09/2019 97-79-91-19 Win
15/09/2019  18-81-38-83 Miss
14/09/2019   46-64-47-74 Miss
13/09/2019 82-28-26-62 Win
12/09/2019 17-71-47-74 Win
11/09/2019 56-65-41-14 Win
10/09/2019 32-23-01-10 Miss
09/09/2019 86-68-83-38 Win
08/09/2019  68-86-69-96 Win
07/09/2019 08-80-89-98 Miss
06/09/2019  39-93-38-83 Miss
05/09/2019 51-15-56-65 Win
04/09/2019 17-71-49-94 Miss
03/09/2019 45-54-48-84 Win
02/09/2019 61-16-36-63 Miss
01/09/2019  72-27-79-97 Win 
31/08/2019   05-50-06-60 Win 
30/08/2019  78-87-89-98 Miss
29/08/2019  73-37-71-17 Win 
28/08/2019   58-85-57-75 Miss
27/08/2019    19-91-66-99 Miss
26/08/2019    23-32-26-62 Miss
25/08/2019   02-20-01-10 Win 
24/08/2019   44-99-11-66 Miss
23/08/2019   47-74-45-54 Win 
22/08/2019 93-39-95-59 Win 
21/08/2019   79-97-29-92 Miss
20/08/2019   65-56-68-86 Win 
19/08/2019  89-98-82-28 Win 
18/08/2019  02-20-03-30 Miss
17/08/2019   98-89-96-69 Win 
16/08/2019  68-86-46-64 Miss
15/08/2019    39-93-35-53 Miss
14/08/2019   48-84-78-87 Win 
13/08/2019  81-18-89-98 Win
12/08/2019 24-42-47-74 Miss
11/08/2019 55-77-88-66 Miss
10/08/2019  48-84-40-04 Win 
09/08/2019   05-50-02-20 Win 
08/08/2019   75-57-56-65 Miss
07/08/2019  26-62-29-92 Win 
06/08/2019  37-73-67-76 Miss
05/08/2019 95-59-91-19 Win 
04/08/2019  23-32-26-62 Win 
03/08/2019 39-93-37-73 Miss
02/08/2019   48-84-47-74 Miss
01/08/2019   56-65-59-95 Win 
31/07/2019  36-63-32-23 Miss
30/07/2019   56-65-57-75 Win 
29/07/2019   16-61-56-65 Miss
28/07/2019   08-80-02-20 Win 
27/07/2019  48-84-49-94 Win 
26/07/2019  09-90-79-97 Miss
25/07/2019  89-98-82-28 Win 
24/07/2019   14-41-78-87 Miss
23/07/2019 74-47-72-27 Win 
22/07/2019  98-89-96-69 Win 
21/07/2019 52-25-54-45 Win 
20/07/2019 42-24-47-74 Miss
19/07/2019 35-53-39-93 Miss
18/07/2019 68-86-65-56 Miss
17/07/2019  09-90-02-20 Win 
16/07/2019 64-46-69-96 Miss
15/07/2019  34-43-36-63 Miss
14/07/2019  06-60-02-20 Win 
13/07/2019 95-59-97-79 Win 
12/07/2019   89-98-86-68 Win 
11/07/2019  25-52-28-82 Miss
10/07/2019   37-73-36-63 Miss
09/07/2019  95-59-90-09 Win 
08/07/2019   47-74-48-84 Miss
07/07/2019   03-30-05-50 Win 
06/07/2019  95-59-97-79 Win 
05/07/2019   35-53-37-73 Win 
04/07/2019  20-02-26-62 Win 
03/07/2019   49-94-42-24 Miss
02/07/2019 74-47-78-87 Win 
01/07/2019   84-48-87-78 Win 

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay  Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  đẹp nhất trong ngày.

Với thẻ nạp  1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Đề Đầu Đuôi Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật” chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019    Đầu 4 Đuôi 1 Win  Đầu 4 Đuôi 1
15/10/2019    Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019   Đầu 2 Đuôi 3 Win
13/10/2019   Đầu 1 Đuôi 5 Miss
12/10/2019   Đầu 0 Đuôi 9 Win  Đầu 0 Đuôi 9
11/10/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
10/10/2019   Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6
09/10/2019   Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
08/10/2019   Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019    Đầu 4 Đuôi 6 Miss
06/10/2019  Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
05/10/2019    Đầu 9 Đuôi 8 Miss
04/10/2019    Đầu 7 Đuôi 7 Miss
03/10/2019     Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
02/10/2019     Đầu 5 Đuôi 9 Miss
01/10/2019    Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
30/09/2019     Đầu 9 Đuôi 2 Miss
29/09/2019    Đầu 3 Đuôi 0 Miss
28/09/2019    Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
27/09/2019     Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8
26/09/2019     Đầu 6 Đuôi 8 Miss
25/09/2019    Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
24/09/2019      Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/09/2019     Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
22/09/2019      Đầu 3 Đuôi 8 Miss
21/09/2019      Đầu 0 Đuôi 8 Win Đuôi 8
20/09/2019      Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
19/09/2019     Đầu 9 Đuôi 7 Miss
18/09/2019     Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2
17/09/2019     Đầu 6 Đuôi 8 Miss
16/09/2019     Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
15/09/2019    Đầu 1 Đuôi 8 Miss
14/09/2019     Đầu 6 Đuôi 4 Miss
13/09/2019      Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
12/09/2019      Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
11/09/2019     Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1
10/09/2019    Đầu 3 Đuôi 2 Miss
09/09/2019      Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
08/09/2019     Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
07/09/2019    Đầu 0 Đuôi 8 Miss
06/09/2019    Đầu 3 Đuôi 8 Miss
05/09/2019   Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 Đuôi 1
04/09/2019   Đầu 1 Đuôi 8 Miss
03/09/2019    Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
02/09/2019   Đầu 1 Đuôi 2 Miss
01/09/2019   Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
31/08/2019  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
30/08/2019   Đầu 7 Đuôi 6 Win Đuôi 6
29/08/2019    Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
28/08/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
27/08/2019    Đầu 9 Đuôi 1 Miss
26/08/2019   Đầu 2 Đuôi 3 Miss
25/08/2019   Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
24/08/2019  Đầu 2 Đuôi 9 Miss
23/08/2019    Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7
22/08/2019   Đầu 9 Đuôi 3 Win Đầu 9 Đuôi 3
21/08/2019 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
20/08/2019  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
18/08/2019 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
17/08/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
15/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
14/08/2019 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
13/08/2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
11/08/2019 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
10/08/2019 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
09/08/2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win Đầu 0 Đuôi 2
08/08/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Miss
07/08/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2 Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
05/08/2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
03/08/2019 Đầu 0 Đuôi 9 Miss
02/08/2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
01/08/2019   Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
31/07/2019   Đầu 3 Đuôi 6 Miss
30/07/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
29/07/2019  Đầu 4 Đuôi 7 Miss
28/07/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
27/07/2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
26/07/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win  Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
24/07/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Miss
23/07/2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
21/07/2019 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
19/07/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
18/07/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
17/07/2019 Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
16/07/2019 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
15/07/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
14/07/2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win Đầu 0 Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
12/07/2019    Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
11/07/2019    Đầu 2 Đuôi 5 Miss
10/07/2019    Đầu 3 Đuôi 7 Miss
09/07/2019   Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9 Đuôi 0
08/07/2019   Đầu 4 Đuôi 7 Miss
07/07/2019     Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0 Đuôi 5
06/07/2019    Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
05/07/2019    Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
04/07/2019   Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2 Đuôi 0
03/07/2019  Đầu 4 Đuôi 9 Miss
02/07/2019  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4

Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc

Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc  VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc  đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc  đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin “tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019  55 Win
15/10/2019  00 Miss
14/10/2019  77 Win
13/10/2019  00 Win
12/10/2019  44 Win
11/10/2019   77 Miss
10/10/2019  88 Miss
09/10/2019  33 Win
08/10/2019  77 Win
07/10/2019  00 Win
06/10/2019  66 Win
05/10/2019  11 Win
04/10/2019  22 Win
03/10/2019  44 Win
02/10/2019  55 Miss
01/10/2019  66 Win
30/09/2019  11 Win
29/09/2019  88 Win
28/09/2019  33 Miss
27/09/2019  77 Win
26/09/2019  11 Miss
25/09/2019 99 Win
24/09/2019 33 Win
23/09/2019 77  Win
22/09/2019 33 Miss
21/09/2019 22 Win
20/09/2019 99 Miss
19/09/2019 22 Win
18/09/2019  33 Win
17/09/2019  11 Win
16/09/2019  66 Win
15/09/2019  77 Miss
14/09/2019  00 Win
13/09/2019 33 Win
12/09/2019 55 Win
11/09/2019 77 Win
10/09/2019 88 Miss
09/09/2019  77 Miss
08/09/2019  22 Win
07/09/2019  88 Win
06/09/2019  66 Win
05/09/2019  00 Win
04/09/2019  99 Miss
03/09/2019  77 Win
02/09/2019  88 Win 
01/09/2019  55 Miss
31/08/2019  44 Win 
30/08/2019  99 Win 
29/08/2019  55 Win 
28/08/2019  77 Miss
27/08/2019  99 Win 
26/08/2019  11 Miss
25/08/2019  00 Win 
24/08/2019  22 Win 
23/08/2019  00 Miss
22/08/2019  33 Win 
21/08/2019  44 Win 
20/08/2019  00 Win 
19/08/2019  44 Miss
18/08/2019  22 Win 
17/08/2019  44 Win 
16/08/2019  88 Win 
15/08/2019  11 Win 
14/08/2019  00 Miss
13/08/2019  55 Win 
12/08/2019  33 Win 
11/08/2019  22 Miss
10/08/2019  77 Miss
09/08/2019  55 Win 
08/08/2019  22 Miss
07/08/2019 11 Win 
06/08/2019  99 Win 
05/08/2019  00 Miss
04/08/2019  33 Miss
03/08/2019 88 Win
02/08/2019  77 Win 
01/08/2019  22 Win 
31/07/2019  66 Win 
30/07/2019  00 Miss
29/07/2019  77 Win 
28/07/2019  44 Win 
27/07/2019  88 Win 
26/07/2019  66 Miss
25/07/2019  44 Win 
24/07/2019  99 Win 
23/07/2019  77 Win 
22/07/2019  00 Win 
21/07/2019  11 Miss
20/07/2019  44 Win
19/07/2019  22 Win
18/07/2019  44 Win 
17/07/2019  11 Miss
16/07/2019  99 Win 
15/07/2019  88 Win 
14/07/2019  11 Miss
13/07/2019  55 Win 
12/07/2019 33 Win 
11/07/2019  77 Win 
10/07/2019  11 Win 
09/07/2019  55 Win 
08/07/2019  33 Miss
07/07/2019  55 Win 
06/07/2019  11 Win 
05/07/2019 44 Win 
04/07/2019  99 Win 
03/07/2019  88 Win 
02/07/2019  11 Miss
01/07/2019  77 Win 

Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc

Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Lô 6 Số Siêu Cấp Miên Bắc chuẩn nhất và thông tin “tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

Ngày DÀN LÔ 6 SỐ VIP Kết quả
  HÔM NAY 
16/10/2019  01-10-16-61-25-52 Trúng 3/6
15/10/2019  45-54-49-94-56-65 Trúng 4/6
14/10/2019  08-80-26-62-02-20 Trúng 3/6
13/10/2019  34-43-56-65-89-98 Trúng 2/6
12/10/2019  01-10-29-92-48-84 Trúng 4/6
11/10/2019  08-80-18-81-56-65 Trúng 4/6
10/10/2019  02-20-29-92-14-41 Trúng 4/6
09/10/2019  04-40-27-72-39-93 Trúng 4/6
08/10/2019  05-50-45-54-78-87 Trúng 4/6
07/10/2019  06-60-57-75-14-41 Trúng 3/6
06/10/2019  14-41-49-94-29-92 Trúng 6/6
05/10/2019  04-40-46-64-45-54 Trúng 4/6
04/10/2019  19-91-29-92-67-76 Trúng 6/6
03/10/2019  25-52-28-82-78-87 Trúng 4/6
02/10/2019  19-91-16-61-15-51 Trúng 4/6
01/10/2019  08-80-78-87-56-65 Trúng 3/6
30/09/2019  46-64-57-75-23-32 Trúng 4/6
29/09/2019  16-61-58-85-68-86 Trúng 4/6
28/09/2019  14-41-39-93-56-65 Trúng 4/6
27/09/2019  01-10-02-20-07-70 Trúng 3/6
26/09/2019  34-43-02-20-17-71 Trúng 4/6
25/09/2019  13-31-67-76-89-98 Trúng 6/6
24/09/2019  08-80-68-86-45-54 Trúng 4/6
23/09/2019  78-87-13-31-26-62 Trúng 4/6
22/09/2019  07-70-68-86-38-83 Trúng 6/6
21/09/2019  69-96-47-74-78-87 Trúng 4/6
20/09/2019  35-53-56-65-09-90 Trúng 4/6
19/09/2019    06-60-27-72-49-94 Trúng 5/6 
18/09/2019  39-93-19-91-56-65 Trúng 3/6
17/09/2019  89-98-28-82-57-75 Trúng 4/6
16/09/2019  01-10-45-54-18-81 Trúng 4/6
15/09/2019  02-20-79-97-12-21 Trúng 3/6
14/09/2019  34-43-56-65-89-98 Trúng 5/6
13/09/2019  45-54-48-84-56-65 Trúng 3/6
12/09/2019 23-32-36-63-78-87 Trúng 4/6
11/09/2019 01-10-89-98-78-87 Miss
10/09/2019 01-10-08-80-23-32 Trúng 2/6
09/09/2019  19-91-68-86-28-82 Trúng 6/6
08/09/2019  67-76-28-82-38-83 Trúng 4/6
07/09/2019 09-90-25-52-64-46 Trúng 5/6
06/09/2019  06-60-14-41-02-20 Trúng 4/6
05/09/2019  23-32-58-85-89-98 Trúng 3/6
04/09/2019  24-42-57-75-45-54 Trúng 4/6
03/09/2019  89-98-78-87-69-96 Trúng 4/6
02/09/2019 25-52-39-93-35-53 Trúng 3/6
01/09/2019  24-42-28-82-29-92 Trúng 3/6
31/08/2019  56-65-36-63-06-60 Trúng 4/6
30/08/2019  27-72-78-87-89-98 Trúng 3/6
29/08/2019  15-51-02-20-27-72 Trúng 4/6
28/08/2019  12-21-57-75-79-97 Miss
27/08/2019  17-71-29-92-67-76 Trúng 3/6
26/08/2019 59-95-78-87-16-61 Trúng 3/6
25/08/2019  08-80-29-92-47-74 Trúng 4/6
24/08/2019  01-10-17-71-69-96 Trúng 3/6
23/08/2019  12-21-67-76-59-95 Trúng 4/6
22/08/2019  06-60-64-46-69-96 Trúng 3/6
21/08/2019  46-64-12-21-47-74 Miss
20/08/2019  14-41-45-54-79-97 Trúng 4/6
19/08/2019  19-91-39-93-49-94 Trúng 3/6
18/08/2019  07-70-79-97-89-98 Trúng 4/6
17/08/2019  14-41-28-82-58-85 Trúng 4/6
16/08/2019  47-74-38-83-67-76 Trúng 4/6
15/08/2019  89-98-35-53-38-83 Trúng 4/6
14/08/2019  29-92-48-84-56-65 Trúng 4/6
13/08/2019  35-53-02-20-09-90 Trúng 4/6
12/08/2019  01-10-36-63-45-54 Trúng 3/6
11/08/2019  58-85-05-50-34-43 Trúng 4/6
10/08/2019 02-20-47-74-24-42 Trúng 3/6
09/08/2019 68-86-03-30-79-97 Trúng 3/6
08/08/2019  23-32-26-62-45-54 Trúng 4/6
07/08/2019  89-98-39-93-19-91 Trúng 4/6
06/08/2019  36-63-48-84-12-21 Trúng 4/6
05/08/2019  16-61-49-94-57-75 Trúng 3/6
04/08/2019  34-43-37-73-12-21 Trúng 4/6
03/08/2019 58-85-69-96-46-64 Trúng 4/6
02/08/2019  01-10-12-21-29-92 Trúng 3/6
01/08/2019  14-41-16-61-34-43 Trúng 4/6
31/07/2019  27-72-67-76-37-73 Miss
30/07/2019  78-87-57-75-18-81 Trúng 4/6
29/07/2019  47-74-48-84-34-43 Trúng 4/6
28/07/2019  67-76-13-31-25-52 Trúng 4/6
27/07/2019  02-20-49-94-89-98 Trúng 4/6
26/07/2019  68-86-24-42-01-10 Trúng 2/6
25/07/2019  14-41-39-93-05-50 Trúng 3/6
24/07/2019  29-92-35-53-34-43 Trúng 3/6
23/07/2019  59-95-09-90-17-71 Trúng 4/6
22/07/2019  79-97-15-51-57-75 Trúng 4/6
21/07/2019  68-86-17-71-45-54 Trúng 4/6
20/07/2019  09-90-38-83-46-64 Trúng 4/6
19/07/2019  58-85-03-30-34-43 Miss
18/07/2019 17-71-07-70-69-96 Trúng 3/6
17/07/2019  29-92-38-83-45-54 Trúng 4/6
16/07/2019  02-20-35-53-26-62 Trúng 3/6
15/07/2019  04-40-59-95-05-50 Trúng 3/6
14/07/2019  69-96-01-10-37-73 Trúng 4/6
13/07/2019  37-73-79-97-56-65 Trúng 4/6
12/07/2019  02-20-17-71-89-98 Trúng 4/6
11/07/2019  19-91-38-83-45-54  Trúng 4/6
10/07/2019  23-32-35-53-03-72 Miss
09/07/2019  26-62-56-65-47-74  Trúng 4/6
08/07/2019  34-43-04-40-17-71  Trúng 4/6
07/07/2019  14-41-05-50-58-85  Trúng 4/6
06/07/2019  02-20-05-50-07-70  Trúng 3/6
05/07/2019  12-21-25-52-47-74  Trúng 3/6
04/07/2019  18-81-13-31-58-85  Trúng 3/6
03/07/2019  46-64-58-85-34-43  Trúng 4/6
02/07/2019  01-10-04-40-07-70  Trúng 3/6
01/07/2019  19-91-39-93-03-30  Trúng 3/6

Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc Vip

Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.

Với thẻ nạp 500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Lô Xiên 3 Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY 
16/10/2019  16-61-04 Win 16-61-04
15/10/2019  45-54-49 Win 45-54-49
14/10/2019  08-80-26 Win 26
13/10/2019  34-43-78 Win 34-43-78
12/10/2019  29-92-01 Win 29-92
11/10/2019  08-80-18 Win 08-80-18
10/10/2019  02-20-29 Win 02-20-29
09/10/2019  27-72-04 Win 27-72
08/10/2019  05-50-45 Win 05-50-45
07/10/2019  57-75-14 Win 57-75-14
06/10/2019  14-41-49 Win 14-41-49
05/10/2019  04-40-17 Win 04-40
04/10/2019  19-91-29 Win 19-91-29
03/10/2019  25-52-78 Win 25-52
02/10/2019  90-38-89 Miss
01/10/2019  17-71-48 Miss
30/09/2019  02-20-36 Win 20-36
29/09/2019  58-85-68 Win 58-85-68
28/09/2019  14-41-39 Win 14-41-39
27/09/2019  01-10-02 Win 01-02
26/09/2019  02-20-17 Win 02-20-17
25/09/2019  89-98-67 Win 89-98-67
24/09/2019  08-80-68 Win 08-80-68
23/09/2019  13-31-78 Win 13-31
22/09/2019  07-70-04 Win 07-70-04
21/09/2019  69-96-59 Win 59
20/09/2019  35-53-56 Win 35-53-56
19/09/2019  27-72-30 Win  27-72-30 
18/09/2019  03-30-08 Win 03-30-08
17/09/2019  28-82-57 Win 28-82-57
16/09/2019  01-10-45 Win 01-10-45
15/09/2019  02-20-21 Miss
14/09/2019  34-43-56 Win 34-43-56
13/09/2019  48-84-56 Win 48-84-56
12/09/2019  23-32-36 Win 23-32-36
11/09/2019  01-10-89 Miss
10/09/2019  17-71-23 Win 17-71-23 
09/09/2019  19-91-68 Win 19-91-68
08/09/2019  28-82-38 Win 28-82-38
07/09/2019  25-52-90 Win 25-52-90
06/09/2019  06-60-14 Win 06-60-14
05/09/2019  58-85-89 Win 58-85-89
04/09/2019  45-54-01 Miss
03/09/2019  78-87-69 Win 78-87-69
02/09/2019  25-52-39 Win 25-52-39
01/09/2019  24-42-28 Win 24-28
31/08/2019  36-63-06 Win 36-63-06
30/08/2019  27-72-78 Win 27-72-78
29/08/2019  02-20-27 Win 02-20-27
28/08/2019  57-75-79 Miss
27/08/2019  29-92-67 Win 29-92-67
26/08/2019  16-61-87 Miss
25/08/2019  08-80-29 Win 08-80-29
24/08/2019  17-71-69 Win 17-71-69
23/08/2019  12-21-67 Win 12-21-67
22/08/2019  06-60-64 Win 60-64
21/08/2019  46-64-47 Miss
20/08/2019  45-54-79 Win 45-54-79
19/08/2019  19-91-93 Win 91-93
18/08/2019  07-70-79 Win 07-70-79
17/08/2019  28-82-58 Win 28-82-58
16/08/2019  67-76-39 Miss
15/08/2019  35-53-38 Win 35-53-38
14/08/2019  29-92-47 Win 29-92
13/08/2019  02-20-09 Win 02-20-09
12/08/2019  45-54-36 Miss
11/08/2019  05-50-34 Win 05-50-34
10/08/2019  02-20-47 Win 02-20-47
09/08/2019  68-86-97 Miss
08/08/2019  23-32-05 Win 23-32-06
07/08/2019  39-93-59 Win 39-93-59
06/08/2019  36-63-48 Win 37-73-48
05/08/2019  16-61-75 Miss
04/08/2019  37-73-12 Win 37-73-12
03/08/2019  58-85-69 Win 58-85-69
02/08/2019  01-10-92 Miss
01/08/2019  14-41-16 Win 14-41-16
31/07/2019  03-30-09 Win 03-30-09
30/07/2019  57-75-18 Win 57-75-18
29/07/2019  34-43-08 Miss
28/07/2019  13-31-25 Win 13-31-25
27/07/2019  02-20-49 Win 02-20-49
26/07/2019  42-01-10 Win 42
25/07/2019  39-93-05 Win 39-93-05
24/07/2019  29-92-35 Win 29-92-35
23/07/2019  09-90-17 Win 09-90-17
22/07/2019  79-97-15 Win 79-97-15
21/07/2019  69-96-68 Win 69-96
20/07/2019  09-90-38 Win  09-90-38
19/07/2019  03-30-34 Miss
18/07/2019  07-70-69 Win  07-70-69
17/07/2019  29-92-38 Win 29-92-38
16/07/2019  35-53-02 Win 35-53
15/07/2019  04-40-59 Win 04-40-59
14/07/2019  01-10-69 Win 01-10
13/07/2019  56-65-78 Miss
12/07/2019  28-82-58 Win 28-82-58
11/07/2019  19-91-38 Win 19-91-38
10/07/2019  23-32-03 Miss
09/07/2019  26-62-56 Win 26-62-56
08/07/2019  04-40-17 Win 04-40-17
07/07/2019  14-41-24 Win 14-41-24
06/07/2019  34-43-45 Win 43-45
05/07/2019  47-74-12 Win 12
04/07/2019  13-31-58 Win 13-31-58
03/07/2019  58-85-46 Win 58-85-46
02/07/2019  15-16-61 Win 15-16
01/07/2019  03-30-05 Win 03-05

Song Thủ Lô Miền Bắc

Song Thủ Lô Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Song Thủ Lô Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Song Thủ Lô Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.
Với thẻ nạp  500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Song Thủ Lô Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”  chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019  02-20 Win 02
15/10/2019  49-94 Win 49-94
14/10/2019  26-62 Win 26-62
13/10/2019  56-65 Miss
12/10/2019  48-84 Win 48-84
11/10/2019  18-81 Win 18-81
10/10/2019  29-92 Win 29-92
09/10/2019  04-40 Miss
08/10/2019  45-54 Win 45-54
07/10/2019  57-75 Win 57-75
06/10/2019 12-21 Win 12
05/10/2019  04-40 Win 04-40
04/10/2019  29-92 Win 29-92
03/10/2019  28-82 Win 28-82
02/10/2019  19-91 Miss
01/10/2019  03-30 Win 03
30/09/2019 57-75 Win 57-75
29/09/2019  68-86 Win 68-86
28/09/2019  39-93 Win 39-93
27/09/2019  07-70 Win 07
26/09/2019  34-43 Miss
25/09/2019  89-98 Win 89-98
24/09/2019  68-86 Win 68-86
23/09/2019  13-31 Win 13-31
22/09/2019 38-83 Win 38-83
21/09/2019  59-95 Win 59
20/09/2019  09-90 Miss
19/09/2019   06-60  Win 06-60
18/09/2019  39-93 Win 39-93
17/09/2019  57-75 Win 57-75
16/09/2019  18-81 Miss
15/09/2019  02-20 Miss
14/09/2019  56-65 Win 56-65
13/09/2019  48-84 Win 48-84
12/09/2019  36-63 Win 36-63
11/09/2019  89-98 Miss
10/09/2019  23-32  Win 23-32
09/09/2019  68-86 Win 68-86
08/09/2019  28-82 Win 28-82
07/09/2019  09-90 Win 09-90
06/09/2019  14-41 Win 14-41
05/09/2019  58-85 Win 58-85
04/09/2019  45-54 Miss
03/09/2019  89-98 Miss
02/09/2019  25-52 Win 25-52
01/09/2019  28-82 Win 28
31/08/2019  36-63 Win 36-63
30/08/2019  78-87 Win 78
29/08/2019  02-20 Win 02-20
28/08/2019  79-97 Miss
27/08/2019  29-92 Win 29-92
26/08/2019  16-61 Miss
25/08/2019  08-80 Win 08-80
24/08/2019  17-71 Win 17-71
23/08/2019  12-21 Win 12-21
22/08/2019  34-43 Win 34
21/08/2019  46-64 Miss
20/08/2019  45-54 Win 45-54
19/08/2019  19-91 Win 91
18/08/2019  07-70 Win 07-70
17/08/2019  58-85 Win 58-85
16/08/2019  67-76 Miss
15/08/2019  35-53 Win 35-53
14/08/2019  29-92 Win 29-92
13/08/2019  09-90 Win 09-90
12/08/2019  45-54 Miss
11/08/2019  34-43 Win 34-43
10/08/2019  02-20 Win 02-20
09/08/2019  68-86 Miss
08/08/2019 23-32 Win 23-32
07/08/2019  39-93 Win 39-93
06/08/2019  36-63 Win 36-63
05/08/2019  23-32 Miss
04/08/2019  37-73 Win 37-73
03/08/2019  69-96 Win 69-96
02/08/2019  29-92 Win 29
01/08/2019  14-41 Win 14-41
31/07/2019  09-90 Win 09-90
30/07/2019  78-87 Miss
29/07/2019  48-84 Win 48-84
28/07/2019  13-31 Win 13-31
27/07/2019  49-94 Win 49-94
26/07/2019 68-86 Miss
25/07/2019  39-93 Win 39-93
24/07/2019  35-53 Win 35
23/07/2019  09-90 Win 09-90
22/07/2019  79-97 Win 79-97
21/07/2019  68-86 Miss
20/07/2019  09-90 Win 09-90
19/07/2019  28-82 Win 28-82
18/07/2019  07-70 Win 07-70
17/07/2019  29-92 Win 29-92
16/07/2019  26-62 Win 26
15/07/2019  48-84 Miss
14/07/2019  38-83 Miss
13/07/2019  15-51 Miss
12/07/2019 12-21 Miss
11/07/2019  48-84 Win 84
10/07/2019  35-53 Miss
09/07/2019  19-91 Miss
08/07/2019  46-64 Miss
07/07/2019  36-63 Win 36 x2
06/07/2019  34-43 Win 43
05/07/2019  39-93 Win 39
04/07/2019  18-81 Miss
03/07/2019  58-85 Win 58-85
02/07/2019 17-71 Miss
01/07/2019  03-30 Win 03

Cặp 3 Càng Miền Bắc Vip

C-ặp 3 Càng Miền Bắc VIP đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy  Cặp 3 Càng Miền Bắc đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay Cặp 3 Càng Miền Bắc đẹp nhất trong ngày.

Với thẻ nạp  2.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Cặp 3 Càng Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật”   chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU CẶP 3 CÀNG MIỀN BẮC

NGÀY CẶP 3 CÀNG MB KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019  641-214 Win 641
15/10/2019  030-803 Miss
14/10/2019  923-132 Miss
13/10/2019  015-851 Miss
12/10/2019  409-990 Win 409
11/10/2019  335-753 Miss
10/10/2019  046-864 Miss
09/10/2019  084-748 Win 084
08/10/2019  801-710 Miss
07/10/2019  046-864 Miss
06/10/2019  275-857 Win 275
05/10/2019  098-789 Miss
04/10/2019  877-178 Miss
03/10/2019  227-772 Win 227
02/10/2019  089-798 Miss
01/10/2019  097-879 Miss
30/09/2019  964-846 Win 964
29/09/2019  042-824 Miss
28/09/2019  046-864 Miss
27/09/2019  278-987 Win 278
26/09/2019  068-786 Miss
25/09/2019  259-895 Win 259
24/09/2019  014-741 Miss
23/09/2019  329-892 Win 329
22/09/2019  014-741 Miss
21/09/2019  045-954 Miss
20/09/2019  076-867 Miss
19/09/2019   529-992 Miss
18/09/2019  046-864 Miss
17/09/2019  201-810 Win 201
16/09/2019  097-879 Miss
15/09/2019  018-781 Miss
14/09/2019  046-864 Miss
13/09/2019  128-182 Win 182
12/09/2019  717-871 Win 717
11/09/2019  054-845 Miss
10/09/2019 523-932 Miss
09/09/2019  038-783 Win 783
08/09/2019  868-986 Win 868
07/09/2019 608-980 Miss
06/09/2019 021-412 Miss
05/09/2019  851-315 Miss
04/09/2019  284-684 Miss
03/09/2019  254-845 Win 254
02/09/2019  125-852 Miss
01/09/2019  697-879 Win 697
31/08/2019  082-128 Miss
30/08/2019  076-867 Miss
29/08/2019  773-237 Win 773
28/08/2019  059-795 Miss
27/08/2019  091-119 Miss
26/08/2019  823-532 Miss
25/08/2019  301-810 Win 301
24/08/2019  024-742 Miss
23/08/2019  347-874 Win 347
22/08/2019  093-839 Win 093
21/08/2019  879-698 Miss
20/08/2019  156-265 Win 265
19/08/2019  082-128 Win 082
18/08/2019  002-120 Miss
17/08/2019  598-489 Win 598
16/08/2019  264-546 Miss
15/08/2019  014-441 Miss
14/08/2019  348-584 Win 584
13/08/2019  981-118 Win 981
12/08/2019  024-442 Miss
11/08/2019  067-376 Win 376
10/08/2019  040-804 Win 040
09/08/2019  052-825 Miss
08/08/2019  001-010 Miss
07/08/2019  326-362 Win 326
06/08/2019  573-537 Miss
05/08/2019  019-091 Win 091
04/08/2019  132-823 Win 132
03/08/2019  039-893 Miss
02/08/2019  048-884 Miss
01/08/2019  056-865 Miss
31/07/2019  009-690 Win 690
30/07/2019  357-875 Win 357
29/07/2019  016-861 Miss
28/07/2019  008-980 Win 008
27/07/2019  694-049 Win 694
26/07/2019 590-309 Miss
25/07/2019  128-382 Win 382
24/07/2019  014-741 Miss
23/07/2019  074-847 Win 074
22/07/2019  089-598 Win 598
21/07/2019  545-854 Win 545
20/07/2019  042-824 Miss
19/07/2019  035-853 Miss
18/07/2019  068-986 Miss
17/07/2019  609-790 Win 609
16/07/2019  164-846 Miss
15/07/2019  107-870 Win 107
14/07/2019  503-830 Miss
13/07/2019  079-297 Win 297
12/07/2019 289-198 Win 289
11/07/2019  023-832 Miss
10/07/2019  337-873 Miss
09/07/2019  490-809 Win 490
08/07/2019  338-783 Win 783
07/07/2019  003-830 Miss
06/07/2019  179-297 Win 297
05/07/2019  937-073 Win 937
04/07/2019  302-120 Win 120
03/07/2019  049-894 Miss
02/07/2019  978-587 Win 978
01/07/2019  284-548 Win 284

Dàn Đề 2 Số Miền Bắc Vip

✔ Với thẻ nạp 1.500.000 VNĐ bạn sẽ nhận được Dàn Đề 2 Số Miền Bắc chuẩn nhất và thông tin“tuyệt mật” chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ

* Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
* Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
* Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
* Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
* Lưu ý : Khi các bạn nap thẻ xong nếu không hiện số là do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống nhé.Vì vậy các bạn hãy liện hệ chúng tôi để được nhận số bên minh nhé.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
  HÔM NAY
16/10/2019  41-14 Win
15/10/2019  03-30 Win
14/10/2019  23-32 Miss
13/10/2019  15-51 Miss
12/10/2019  09-90 Win
11/10/2019  35-53 Miss
10/10/2019  46-64 Win
09/10/2019  48-84 Win
08/10/2019  01-10 Win
07/10/2019  46-64 Miss
06/10/2019  57-75 Win
05/10/2019  89-98 Miss
04/10/2019  77-89 Miss
03/10/2019  27-72 Win
02/10/2019  89-98 Miss
01/10/2019  97-79 Miss
30/09/2019  46-64 Win
29/09/2019  03-30 Miss
28/09/2019  16-61 Win
27/09/2019 78-87 Win
26/09/2019  68-86 Miss
25/09/2019  59-95 Win
24/09/2019  14-41 Miss
23/09/2019  29-92 Win
22/09/2019  14-41 Miss
21/09/2019  58-85 Miss
20/09/2019 76-67 Win
19/09/2019 29-92 Miss
18/09/2019  46-64 Win
17/09/2019  01-10 Win
16/09/2019  79-97 Win
15/09/2019  18-81 Miss
14/09/2019  64-46 Miss
13/09/2019  28-82 Win
12/09/2019  17-71 Win
11/09/2019  48-84 Miss
10/09/2019 23-32 Miss
09/09/2019  83-38 Win
08/09/2019  68-86 Win
07/09/2019  08-80 Miss
06/09/2019  39-93 Miss
05/09/2019  56-65 Miss
04/09/2019 84-48 Win
03/09/2019  45-54 Win
02/09/2019  14-41 Miss
01/09/2019  79-97 Win 
31/08/2019  06-60 Win 
30/08/2019  76-67 Miss
29/08/2019  73-37 Win 
28/08/2019  59-95 Miss
27/08/2019  19-91 Miss
26/08/2019  23-32 Miss
25/08/2019  01-10 Win 
24/08/2019  24-42 Miss
23/08/2019  47-74 Win 
22/08/2019  93-39 Win 
21/08/2019  79-97 Miss
20/08/2019  56-65 Win 
19/08/2019  82-28 Win 
18/08/2019  02-20 Miss
17/08/2019  98-89 Win 
16/08/2019  64-46 Miss
15/08/2019  14-41 Miss
14/08/2019  47-74 Miss
13/08/2019  18-81 Win 
12/08/2019  24-42 Miss
11/08/2019  67-76 Win 
10/08/2019  04-40 Win 
09/08/2019  02-20 Win 
08/08/2019  57-75 Miss
07/08/2019  26-62 Win 
06/08/2019  37-73 Miss
05/08/2019  19-91 Win 
04/08/2019  23-32 Win 
03/08/2019  39-93 Miss
02/08/2019  48-84 Miss
01/08/2019  56-65 Win 
31/07/2019  09-90 Win 
30/07/2019  57-75 Win 
29/07/2019  16-61 Miss
28/07/2019  08-80 Win 
27/07/2019  49-94 Win 
26/07/2019 09-90 Miss
25/07/2019  28-82 Win 
24/07/2019  14-41 Miss
23/07/2019  47-74 Win 
22/07/2019  98-89 Win 
21/07/2019  54-45 Win 
20/07/2019  42-24 Miss
19/07/2019  35-53 Miss
18/07/2019  68-86 Miss
17/07/2019  09-90 Win 
16/07/2019  46-64 Miss
15/07/2019 34-43 Miss
14/07/2019  03-30 Miss
13/07/2019  79-97 Win 
12/07/2019  89-98 Win 
11/07/2019 25-52 Win 
10/07/2019  37-73 Miss
09/07/2019  09-90 Win 
08/07/2019  83-38 Win 
07/07/2019  03-30 Miss
06/07/2019  79-97 Win 
05/07/2019  37-73 Win 
04/07/2019  02-20 Win 
03/07/2019  49-94 Miss
02/07/2019  78-87 Win 
01/07/2019  48-84 Win